In 2030 wil de wereldbevolking vermoedelijk zo'n 232 miljoen ton vis eten. Dat is 62 miljoen ton meer dan de planeet dan kan produceren, tenzij er drastische stappen worden genomen.

Met maatregelen om verlies en verspilling terug te dringen, een beter visbeheer en een fikse groei van de aquacultuur zou het tekort opgevangen moeten kunnen worden, vertelde Stephen Hall tijdens het World Seafood Congress (WSC) 2015 in het Britse Grimsby.

Omdat het in het verleden haalbaar is geweest, moet het kunnen, denkt hij.
Vraag en behoefte
Hall berekende hoeveel vis er in 2030 nodig zal zijn. Daarbij maakte hij onderscheid tussen de vraag naar vis en de behoefte aan vis - vooral wat mensen in Afrika, Azië en de zich ontwikkelende wereld nodig hebben. Hij ging uit van de visbehoefte op basis van nutritional need - wat is een redelijke visconsumptie in een adequaat, gebalanceerd dieet en hoeveel vis heb je daarvoor nodig. Daarnaast berekende hij de te verwachten consumptie op basis van bevolkings- en inkomensgroeivoorspellingen.

Tussen beide resultaten zat niet veel verschil. In 2030 is 228 miljoen ton vis nodig, en zal de vraag 238 miljoen ton zijn. Gemiddeld, zei Hall, komen we dan op 232 miljoen ton uit. Dat is 62 miljoen ton meer dan we nu denken te kunnen produceren in 2030. We rekenen immers op in totaal 170 miljoen vis en zeevruchten, waarvan 109 miljoen ton uit de kweekvis-industrie en 61 miljoen ton uit wildgevangen vis.

Minder verspilling, beter vangstbeheer en forse groei viskweek
Het gat van 62 miljoen ton is niet onoverbrugbaar, denkt Hall. Hij voorziet dat projecten die verspilling en verlies terugdringen zo'n 15 miljoen ton 'teruggewonnen' kan worden. Een beter visbeheer moet 12 miljoen meer 'wildvangst' opleveren. Dan is het gat nog maar 39 miljoen ton.

Hall wil vis dus laten concurreren met kip.
Viskweek moet de rest opvangen. "Dat betekent een jaarlijkse groei van 2,5% per jaar over een periode van 15 jaar", zegt Hall in SeaFoodSource. "Dat is niet onredelijk", zegt hij. Een echte onderbouwing heeft hij echter niet. Omdat het in het verleden haalbaar is geweest, moet het kunnen, denkt hij.

Voedingswaarde verhogen
Volgens Hall zijn er zoveel technologieën en aanpakken op allerlei niveaus beschikbaar dat het moet kunnen lukken. Hij wijst op nog een ander belangrijk punt: de kwaliteit van het voedsel dat we eten. "Het gaat allemaal over voedingswaarde in de keten. We staan aan het begin van een tijdperk van voedselverrijking en we moeten dus nadenken hoe we vis zo kunnen voeden dat het een eindproduct met meer voedingswaarde oplevert. Op dit moment heeft tilapia als eiwit niet meer voedingswaarde dan kip, maar hij zou juist veel meer waarde kunnen hebben als je de vis op de juiste manier voedt." Hall wil vis dus laten concurreren met kip.

Fotocredits: 'Aquaculture produce', David Schroeter
Dit artikel afdrukken