Lemkes (1957) was directeur van stichting Brainport en van Brainport Development en werd in 2011 algemeen directeur van ZLTO. Per 1 februari 2018 werd ze lector 'Duurzaam produceren' aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Lemkes is een politieke nieuwkomer. Haar CDA-collega in het provinciaal bestuur wordt Erik Ronnes; hij geeft zijn zetel in de Tweede Kamer op. Ronnes neemt de portefeuille Ruimte en Wonen voor zijn rekening.

Ankie de Hoon, de Brabantse fractievoorzitter van het CDA, toont zich tevreden: 'We zijn blij met zowel de brede politieke ervaring van Erik Ronnes, als de frisse blik van Elies Lemkes. Samen brengen zij zowel ervaring als de blik van buiten in dit college en dat is een prima combinatie.'

Fractievoorzitter Eric de Bie van Forum voor Democratie (FvD) wordt gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing. Zijn partijgenoot Peter Smit, die onlangs opstapte als wethouder van de gemeente Oisterwijk, neemt Water en Bodem voor zijn rekening. De VVD'ers uit het voorgaande college blijven op hun post: Christophe van der Maat op Mobiliteit, Financiën en Organisatie en Martijn van Gruijthuijsen op Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Wil van Pinksteren, fractievoorzitter van Lokaal Brabant, kandideert als gedeputeerde voor Vrije Tijd, Bestuur en Veiligheid. Zijn zetel van Lokaal Brabant in de Provinciale Staten helpt de nieuwe coalitie tussen VVD, CDA en FvD aan een meerderheid.

De nieuwe coalitie van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant presenteert donderdag om 13 uur het coalitieakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant'. Het nieuwe college wordt naar verwachting benoemd op vrijdag 15 mei tijdens de eerstvolgende Statenvergadering.

Update 7 mei | 16:00

Eerste reactie van ZLTO op het coalitieakkoord:

‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’
Bij de presentatie vanmiddag van het kersverse Brabantse coalitieakkoord werd duidelijk dat er een nieuwe wind gaat waaien in het Brabantse provinciehuis. Er staat een nieuw bestuurscollege met kennis, ervaring en een evenwichtige, praktische portefeuilleverdeling in de startblokken. De land- en tuinbouw wordt in het zojuist gepresenteerde bestuursakkoord gepositioneerd als een belangrijke, innovatieve sector met een duidelijke toegevoegde waarde voor Brabant. Het accent ligt op ondernemerschap, innovatie en maatwerk met oog voor draagvlak en realiteit. Daarmee sluit het akkoord goed aan bij de ambities en visies van de moderne, Brabantse agrosector.

Duurzaamheid
In het Brabantse coalitieakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant is de balans voor boeren in evenwicht gebracht. Daarmee lijkt de realiteitszin in het Brabantse bestuur teruggekeerd, zonder daarbij het duurzaamheidskompas van de agrarische sector uit het oog te verliezen. Onze toekomstvisie Boeren hebben een oplossing biedt de nodige aanknopingspunten om in verbinding met de samenleving samen met dit nieuwe college aan de slag te gaan met ons Brabant.

Landbouwvisie
Duurzame energie op (stal)daken en samen met de lokale omgeving krijgt de voorkeur in Brabant. Het nieuwe bestuur maakt werk van een landbouwvisie 2030-2040 en zoekt daarbij nadrukkelijk samenwerking met de sector. Op voorhand adviseren wij om meer aandacht te geven aan de plantaardige teelten en multifunctionele landbouw die een steeds belangrijkere economische, maatschappelijke en ecologische rol in Brabant innemen.

Stalaanpassingen
De afgelopen jaren heeft ZLTO schouder aan schouder met haar leden gestreden via acties, lobby en een rechtszaak om de datum voor het aanpassen van de stallen weer op 2028 te krijgen. Het is daarom een bittere pil voor veel boeren dat in het bestuursakkoord een nieuwe deadline voor stalaanpassingen op 1 januari 2024 blijft hangen. Dit is nog altijd een fikse uitdaging en forse rekening voor veel boeren. Er blijft voor ons dus werk aan de winkel.

Wij zien dat er geluisterd is naar de stem van boeren en naar het stikstofplan van de Brabantse boerenpartijen. Er is meer realisme en flexibiliteit ingebouwd. Er komen uitzonderingen voor diercategorieën waar onvoldoende brongerichte systemen beschikbaar zijn en ook intern salderen wordt weer toegestaan. Dat geeft de ondernemer meer ruimte. Dit bestuurscollege wil sturen op een hernieuwd vertrouwen met de Brabantse boer en tuinder. ZLTO spreekt haar vertrouwen uit in dit nieuwe college en haar toekomstplannen.
Dit artikel afdrukken