De tijd verstrijkt, steeds sneller. Ik dobber al ruim een halve eeuw op de golven van de natuur. Voor de goede orde: die natuur omvat voor mij alles wat leeft en dood is, dus niet alleen proteïneblobs in gevleugelde vorm, maar ook ongewervelden, gesteente, dorpen en steden, industriegebieden, wegen, gifbelten, met radioactief materiaal besmette werelddelen, ja, zelfs mensen en hun vliegtuigen op kilometers hoogte.

Alles en iedereen wordt bewoond door planten, dieren, schimmels, bacteriën of virussen. Overal vinden organismen een leefomgeving waar ze wel of niet gedijen. De hopeloze discussie over wat natuur is, en óf er nog wel natuur is, gaat dus volledig aan me voorbij. (Dat ik sommige habitats op aarde liever mijd, namelijk die gevuld met mensen, is een persoonlijke gekte die niets van doen heeft met biologie. Net zoals ik de wél door mij gefrequenteerde gebieden natuur noem.)

Bij de foto. Terwijl de natuurbeherende instanties hun uiterste best doen ‘hun’ natuurgebieden tot op de centimeter te bedisselen – dit mag wel, dat niet – neemt de natuur het heft in eigen hand. Dat laat de Amerikaanse vogelkers zien. Ondanks een eeuw vol uitroeipogingen heeft deze uitheemse kleine boom in heel Europa voet aan de grond gekregen. De boom heeft zich soepel genesteld in zijn nieuwe omgeving en is onderdeel geworden van het lokale bossysteem. Qua insectenrijkdom doet deze exoot niet meer onder voor inheemse verwante Prunus-soorten. De beherende instanties, die posters maken waarop achterbakse exoten staan afgebeeld die moeten worden uitgeroeid, zijn tevens grote voorstanders van bosbegrazing, een probaat middel om exoten à la Amerikaanse vogelkers optimaal te verspreiden.

Wie de moeite neemt in de nazomer de koeienflatsen in het terrein van dichtbij te bekijken zal opvallen dat die uitpuilen van de pitten van Amerikaanse vogelkers: het betere kiembed, compleet met bemesting (Berkenheuvel, 14 juli 2020).

Rob Bijlsma is de auteur van:


Over de omgang met de nieuwe natuur in de Oostvaardersplassen toonde hij zich kritisch:


In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dat doen lees je in De ontdekking van de ander.
Dit artikel afdrukken