De voorbije maand juni behoort tot de 5% droogste junimaanden sinds 1906, toen het KNMI met de metingen begon, schrijft de NRC. Ook de komende week blijft het droog, terwijl er zomers weer voorspeld is. Dat heeft tot gevolg dat waterschappen en drinkwaterleveranciers PWN en Vitens burgers dit weekend opriepen om minder water te gebruiken en de piekperiodes te vermijden. Niet omdat er een tekort aan water zou zijn, maar om te voorkomen dat door het toegenomen verbruik de waterdruk afneemt. Dat kan bruin water uit de kraan laten komen. Het is ongevaarlijk, maar ongewenst.

De regering moet burgers beter bewust maken van het probleem, want die denken dat ze thuis toch altijd water zullen hebben. Als de waterreserves op zijn, zijn ze op
Te gemakkelijk afgegeven vergunningen
België staat er anders voor. Als in Vlaanderen geen serieuze maatregelen genomen worden, is het volgens hoogleraar waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) niet onvoorstelbaar als er in augustus geen water meer uit de kraan komt. Afgelopen juni was de derde droogste junimaand sinds de eerste metingen in 1833, schrijft De Standaard.

De Belgische overheid waarschuwde in juni al voor extreme droogte, wakker geschrokken door de situatie van vorig jaar. Toen werd duidelijk dat Vlaanderen een structureel waterprobleem heeft dat te wijten is aan fouten in het verleden. Vergunningen voor het oppompen van water zijn te gemakkelijk afgegeven aan de landbouw en industrie. Al jaren hekelen experts het 'lakse waterbeleid' van de overheid. “De regering reageert pas als er zich iets voordoet,” zegt Willems. "Ze moet de burgers ook beter bewust maken van het probleem, want die denken dat ze thuis toch altijd water zullen hebben. Als de waterreserves op zijn, zijn ze op."

Bosbranden
De droogte raakt ook de rest van Europa. In het noordoosten van Duitsland leidt de extreme droogte tot opbrengstverliezen en in meerdere Europese landen is de oogst vervroegd. In Nederland en de ons omringende landen wordt extra gemonitord op bosbranden.

Bespaartips
Wat kun je doen om water te besparen? De belangrijkste tip: beperk je waterslurpende activiteiten (sproeien van de tuin, vullen van zwembaden, autowassen en de vaatwasser) tot buiten de piekuren, die zijn van 6.00 tot 9.00 uur en 18.00 tot 22.00 uur. In zuid-Engeland geldt inmiddels een verbod op het gebruik van tuinslangen, maar zo ver hoeft het bij ons niet te komen. "Er is voldoende water in voorraad. Waterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op een paar weken droogte en hebben voldoende reserves. ‘De voorraadbekkens zitten vol’," aldus De Volkskrant.

Afgelopen zomer berichtten we uitgebreid over de consequenties van watertekorten in Europa voor de energievoorziening. Verwacht wordt dat reeds rond 2030 de energiecentrales in Europa niet meer voor elkaar in kunnen springen in tijden van (koel)watertekorten.
Dit artikel afdrukken