In Vlaanderen geldt sinds gisteren een sproeiverbod. Het watertekort dat tot de maatregel leidde, blijkt al veel langer te bestaan. "De hoeveelheid grondwater per inwoner is in Vlaanderen en Brussel de derde laagste van Europa", schrijft De Morgen. De fundamentele waterschaarste is het gevolg van fouten uit het verleden. Zo kregen landbouw en industrie wel erg gemakkelijk vergunningen om grondwater op te pompen. Ook voorkomen beton en asfalt dat regenwater in de bodem doordringt en de grondwaterlagen aanvult. Overheidsbeleid zet wel wat zoden aan de dijk - in 2010 hadden 14 van de 42 grondwaterreservoirs in Vlaanderen een te laag peil, nu zijn dat er nog 8 - maar het gaat te langzaam en de maatregelen zijn onvoldoende, constateerde het Rekenhof. Een mogelijke oplossing ligt voor de hand: meer opvang van regenwater, bijvoorbeeld met bufferbekkens bij boeren en het recyclen van afvalwater, zodat de grondwaterstand zich kan herstellen.


De Morgen - Watertekort van nu komt door fouten uit verleden
Reageer
  • Deel
Druk af