Door een aanhoudend gebrek aan regen heeft de Franse regering in liefst 73 van de 97 departementen maatregelen uitgevaardigd om het waterverbruik te beperken. Vooral de westelijke deel van het land heeft last van de droogte. Drie kwart van de ondergrondse watervoorraden staat op een “laag tot heel laag” peil. Voorlopig is er nog geen neerslag in zicht. Tot aan herfst wordt geen regen van betekenis verwacht. Dat meldt Vilt.

Le Monde laat op een serie kaarten zien hoe de droogte zich de afgelopen maanden heeft opgebouwd over de departementen. De krant maakt ook kaarten die de grootste waterverbruikers laten zien. Frankrijks energiecentrales blijken een zodanige koelwaterbehoefte te hebben dat zij ongeveer de helft van het waterverbruik in het land voor hun rekening nemen. Landbouw (2,7 miljard kubieke meter van het totaalverbruik van 33 miljard kubieke meter) en huishoudens (5,3 miljard) blijven daar ver bij achter.

Onze inspanning om thuis water te besparen verbleekt bij de werkelijke vraagstukken die ontstaan door droogte. Energiecentrales zijn de grootverbruikers van het schaarser wordende water
België
Ook België heeft last van de droogte. In het aan de zee gelegen westen van het land bedreigt verzilting de watervoorziening. Daarom is een oppompverbod van water ingesteld en wordt het publiek opgeroepen spaarzaam te zijn met water. Dat betekent in de praktijk: minder douchen (40% van het huishoudelijke watergebruik), minder vaak het toilet doortrekken (20% van het huishoudelijke watergebruik; pas na twee of drie plasjes doorspoelen scheelt veel water) en zuiniger omgaan met de vaat (10% van het watergebruik thuis). Het vaak gegeven advies om te stoppen met de auto wassen en de tuin te sproeien, heeft betrekking op slechts 6% van het watergebruik. Deze cijfers volgen uit de consumptiecijfers voor water zoals berekend door het Franse instituut CIEAU. De cijfers voor Vlaanderen (het westen van België) laten soortgelijke verhoudingen zien. Ook voor Nederland geldt dat aan baden, douchen en WC-gebruik thuis het meeste water op gaat.

Water en energie
Onze inspanning om thuis water te besparen verbleekt bij de werkelijke vraagstukken die ontstaan door droogte. Zoals Le Monde laat zien, zijn energiecentrales de grootverbruikers van het schaarser wordende water. In Frankrijk wordt ruim 60% van het voor consumptief of zakelijk gebruik ingeslagen oppervlaktewater gebruikt voor het afkoelen van energiecentrales. In Nederland ligt dat aandeel op ruim 90%. In België bedraagt het aandeel koelwater in het watergebruik een kleine 80%; het totale gebruik van koelwater voor energie-opwekking is met ruim 88% echter nagenoeg gelijk aan dat in Nederland. Dat koelwater verdwijnt niet, maar is even niet beschikbaar voor ons gebruik. Het is namelijk nodig om je elektrische auto, je diesel en zelfs zuinige benzine-auto, je verlichting, koelkast, magnetron en airco thuis te laten draaien. Maar ze zijn vooral nodig voor de grote hoeveelheden energie die gebruikt worden door industrie, vervoer en energie-opwekking zelf.

In Nederland gebruiken huishoudens ongeveer 12% van de belangrijkste energiebronnen - elektriciteit en gas. Hoewel ons gebruik per apparaat steeds zuiniger wordt, blijft het totale energiegebruik thuis gelijk omdat we steeds méér elektrische apparaten gaan gebruiken. Het energiegebruik door de industrie (in Nederland minder dan 4% van de bedrijven) vergt twee derde van het totale energiegebruik. De rest gaat voornamelijk op aan vervoer van personen en goederen en andere bedrijvigheid.

Leidse natuurkundigen concluderen dat rond 2030 de Europese energienetwerken niet meer voor elkaar in kunnen springen in tijden van koelwatertekorten
Voor België zijn die cijfers vergelijkbaar, maar ligt het thuisgebruik iets hoger op ruim 13%. In België woedt een discussie over de betaalbaarheid van energie omdat het land kerncentrales heeft, maar wil afschaffen.

Energienetwerk Europa kwetsbaar door watertekorten
Onderzoekers van de Universiteit van Leiden publiceerden enkele dagen geleden een rapport waarin zij aangeven hoe kwetsbaar de Europese energievoorziening is door tekorten aan koelwater. Leidse natuurkundigen bekeken ruim 1300 energiecentrales in Europa die hun koelwater putten uit 818 verschillende watervoorraden. Ze concluderen dat rond 2030 de energienetwerken niet meer voor elkaar in kunnen springen in tijden van koelwatertekorten. Europa zal dan 's zomers delen van de industrie plat moeten leggen of andere maatregelen nemen (zoals koeling met zeewater). De problemen spelen niet alleen in Zuid-Europa maar ook in Duitsland en Polen, zeggen de Leidenaren. België signaleert zijn eigen water- en energieproblemen al wat langer.
Dit artikel afdrukken