"Luchtvervuiling: Een probleem van dezelfde omvang als obesitas" kopt De Morgen boven een stuk over de Europese grenswaarden van stikstofdioxide (NO2) en de luchtkwaliteit in de steden Antwerpen en Gent. Die verbetert maar langzaam. Bewoners maken zich zorgen over de gevolgen van het drukke (bus)verkeer voor hun gezondheid.

In een ander artikel in de krant becijfert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen weliswaar verbetert, maar “dat elk jaar duizenden Vlamingen vroegtijdig overlijden door fijnstof en andere schadelijke deeltjes.” Luchtvervuiling vergroot het risico op hart- en vaatziekte, dementie en longkanker. Wereldwijd overleden er in 2015 zo'n 9 miljoen mensen voortijdig aan luchtvervuiling.

Minder autoverkeer in de steden en liefst elektrische auto’s en bussen zou zoden aan de dijk kunnen zetten. Maar huishoudens veroorzaken de grootste uitstoot van fijnstof, dat komt vooral door het stoken van houtkachels, aldus De Standaard. In het nieuwe luchtbeleidsplan van de Vlaamse overheid komt daarom een regeling om oude houtkachels te gaan verbieden.

Ook in Nederland neemt de bezorgdheid over de milieuvervuiling toe. Volgens cijfers van het CBS steeg het aantal mensen dat zich zorgen maakt om het milieu in 5 jaar van 40% naar 55% in 2017. 75% van de Nederlanders vindt dat de natuur ernstige schade lijdt. Dat was 5 jaar geleden 59%.
Dit artikel afdrukken