Hurtigruten zegt zijn cruiseschepen te willen voorzien van biogas dat wordt gemaakt van het restafval van de visverwerkingsindustrie.

Ondanks hun luxueuze imago staan cruiseschepen in een kwaad daglicht omdat ze varen op zware stookolie, een restproduct van de raffinage van benzine en gas. In de verbrandingsgassen zitten verschillende zwaveloxides, die bijdragen aan de luchtvervuiling. De verduurzaming van de Noorse cruiseschepen is in lijn met de internationale regelgeving van de VN-organisatie International Maritime Organization. Per 2020 mogen cruise- en transportschepen alleen op LNG of andere zwavelarme brandstof varen.

Het Noorse bedrijf heeft 17 schepen in de vaart en streeft ernaar 6 daarvan op een combinatie van biogas, liquid natural gas en elektriciteit te laten varen in 2021.

In België is recent een aangespoelde vinvis gebruikt voor soortgelijke biobrandstof. Maar uiteraard moet worden bedacht dat varen op vis, net zoiets is als vliegen op frituurvet: als het afval op is, zul je de tank toch weer met iets anders moeten vullen.
Dit artikel afdrukken