Met het oog op die overgang schakelen tuinders over op fossielvrije warmtebronnen, zoals aardwarmte, biobrandstof en zonne-energie. Keerzijde van deze omschakeling is dat ze zelf geen CO2 meer produceren en dus afhankelijk worden van externe CO2-leveranties voor de bemesting van hun tomaten, komkommers en paprika's. Naar verwachting gaat het om zo'n 2,5 megaton per jaar. Volgens Dennis Medema, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland, is "een stabiele externe CO2-voorziening een belangrijke voorwaarde" om de toekomstige tuinbouwproductie veilig te kunnen stellen.

Externe CO2
Om dat voor te bereiden, is in 2020 een innovatiepilot gestart. Het streven is dat alle externe CO2 straks uit 'biogene', ofwel groene bronnen komt en niet langer uit fossiele. Nieuwe technologie moet daarbij helpen. Zoals CO2 afvangen uit het rookgas van afvalenergiebedrijven, uit biogas (vergistingsinstallaties) en houtstookinstallaties of zelfs de buitenlucht. "TNO heeft daarnaar samen met tuinders onderzoek gedaan en rondt dat eind van dit jaar af," zegt Medema in Nieuwe Oogst. De vervolgstap is een pilot in de praktijk om de technologie, die nu nog te duur is, verder te ontwikkelen.

De overheid helpt een handje, door een aantal administratieve regels toe te passen. Volgens het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie, zouden bedrijven emissierechten moeten kopen voor de CO2 die zij aan de tuinbouw leveren. Die CO2 komt immers weer vrij, terwijl aan bijvoorbeeld opslag van CO2 in lege gasvelden in de Noordzee geen emissierechten zijn verbonden omdat die niet meer vrij komt. De Nederlandse emissieautoriteit lost dat 'administratief' op. De glastuinbouw heeft in het voorjaar, 's zomers en het vroege najaar de meeste CO2 nodig. Die zal moeten komen uit in de winter opgeslagen CO2 uit fossiele en biogene bronnen. De emissieautoriteit beschouwt al die CO2 op jaarbasis als biogeen. Net als bij groene stroom gaat 'administratief gezien' groene CO2 naar de glastuinbouw. Daar zijn dan geen emissierechten voor verschuldigd. De fossiele CO2 blijft administratief opgeslagen.

Of de EU deze manier van 'omkatten' goed zal keuren, is nog ongewis. Of consumenten het straks zullen accepteren is al evenmin duidelijk: wie een komkommer die met fossiel groeigas 'groen' is geteeld, echt groen noemt belazert de kluit. Groene stroom vinden ze inmiddels greenwashing.
Dit artikel afdrukken