Alleen mensen met een hoge bloeddruk die veel zout consumeren, moeten minderen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek, gepubliceerd in The Lancet.

In een wereldwijde studie onder ruim 133.000 mensen, die gemiddeld 3 tot 5 jaar gevolgd werden, keken de Canadese onderzoekers naar de relatie tussen de inname van natriumzout enerzijds en hart- en vaataandoeningen en overlijdens anderzijds. Ze richtten zich met name op het verschil tussen mensen met een hoge bloeddruk en mensen met een normale bloeddruk.

Weinig zout heeft negatieve effecten
Van de deelnemers bepaalden ze de hoeveelheid natrium in de urine. Bij de mensen met een hoge bloeddruk bleek dat zowel bij veel (>7 gram per dag) als weinig (<3 gram per dag) natrium in de urine, het risico op hart- en vaatziektes of overlijden hoger was dan bij een gemiddelde hoeveelheid natrium (4-5 gram/dag). Bij mensen met een normale bloeddruk bracht een grote hoeveelheid natrium geen extra risico’s met zich mee; maar bij een te kleine hoeveelheid natrium nam ook voor hen het risico toe.

“Het binnenkrijgen van weinig natrium verlaagt de bloeddruk enigszins vergeleken bij een gemiddelde consumptie, maar heeft ook negatieve effecten die dat voordeel weer te niet doen,” zegt onderzoeker Andrew Mente van de McMaster's Michael G. DeGroote School of Medicine. “De belangrijkste vraag is niet of de bloeddruk lager is bij een hele lage zoutinname, maar of dat de gezondheid verbetert. [..] Verlagen van de zoutinname zou eigenlijk alleen voor mensen met hoge bloeddruk die veel zout consumeren moeten gelden."
Dit artikel afdrukken