De uitspraken van Backus worden geciteerd door Boerderij. Hij deed een onderzoek in opdracht van boerenbelangengroep NVV.

Niemand gunt de buurman zijn verlies
Een 'systeemfout' is een fout die de markt zelf niet kan herstellen en waar de partijen zelf geen schuld aan hebben. Als je kijkt naar de Nederlandse varkenshouderij dan zie je een voortdurende drang om de kostprijs te verlagen door de volumes te vergroten. Doe je dat, dan loop je het risico op overaanbod. Varkens moeten nl. geslacht worden op het moment dat ze slachtrijp zijn. Je kunt ze nog wel een weekje laten zitten, maar twee wordt al moeilijk. Is er dus teveel aanbod, dan daalt de prijs. En dat komt vooral omdat de stallen vol worden gezet. Niemand gunt de buurman zijn verlies. Er is geen sprake van een systeemfout, maar van een overaanbod waar boeren zelf verantwoordelijk voor zijn. Als de consument - en dus de super - de schappen niet meer vol kan leggen, gaan ze vanzelf betalen voor varkensvlees. Dan doen ze alleen niet zolang het aanbod zo groot is dat iedereen liever met verlies dan helemaal niet verkoopt. En dat doen boeren omdat ze anders kun kosten niet kunnen dekken.

De markt lost het wel op, maar pijnlijk
Snapt u het niet? Dat doen ze omdat ze denken dat verlies maken goedkoper is dan de stal leeglaten en met vakantie gaan. Het probleem is alleen dat als je dat jaren op een rij doet, de alle boeren failliet raken. En dat is wat er aan de hand is.

Geen systeemfout, maar overaanbod. Al jarenlang durft niemand te zeggen dat er een schadeloosstelling moet komen voor degenen die ophouden. Ik hoor de geluiden al: als wij hier stoppen, dan nemen de Duitsers - die goedkoper kunnen slachten en verwerken dan wij - onze positie onmiddellijk in. Misschien moet je daar in Europees verband eens over praten. Doe je dat niet, dan schoont de markt zich heus zelfs wel en zullen heel veel varkenshouders verdwijnen. De - vermoedelijk zelfs grote - overblijvers zullen goud verdienen omdat de markt geweldig zal uitdunnen. En daarom gaan ze allemaal net zo lang door tot ze neergeschoten worden door hun bank.

NB: voor boerenlezers, voor a.s. weekend staat een interview gepland tussen ondergetekende en Boerderij over de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Hoe het eruit gaat zien, zie ook ik pas op het laatst.

Fotcredits: Pile o Pigs, uitsnede, Max Jackson
Dit artikel afdrukken