Het kabinet stelt voor geweldsmisdrijven die onder invloed van alcohol of drugs begaan worden, strenger te straffen. Het blijkt dat geweldsdelicten ernstiger uitpakken als er alcohol in het spel is. Volgens premier Rutte botst deze hogere strafmaat bij een misdrijf dat onder invloed wordt gepleegd niet met andere wetsartikelen waarin weloverwogenheid juist zwaarder wordt aangerekend dan verminderde toerekeningsvatbaarheid - zoals die voorkomt bij drank- of drugsgebruik. Hij vindt overigens niet dat 'nuchter geweld plegen minder erg is dan onder invloed', zei hij in NRC Next.
Dit artikel afdrukken