Volgens het Algemeen Dagblad presenteert de door het kabinet ingestelde stikstofcommissie die Remkes leidt komende woensdag haar advies. De Commissie Remkes is op basis van een voorpublicatie die in kleine kring is verspreid over de bestuurlijke stikstofcrisis die in Nederland is ontstaan nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof doorhaalde.

Het kabinet moet direct in actie komen om de uitgestoten reactief stikstof te reduceren. Volgens Remkes, zegt het AD, kan dat het snelst in de landbouw en het verkeer. In die twee sectoren moet het kabinet met spoed zogenoemde ‘bronmaatregelen’ treffen. Gedacht zou worden aan een forse inkrimping van de veestapel, met name in de omgeving van de 166 Natura 2000-gebieden die ons land telt. Op die manier wordt in de landbouw versneld de bronemissie van stikstof (N) uit ammoniak (NH3) teruggedrongen. Het wegverkeer stoot stikstofoxiden (NOx) uit. Door de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen, neemt de uitstoot direct af. Samen zijn mobiliteit en landbouw verantwoordelijk voor ruim drie kwart van de stikstofuitstoot in ons land; het aandeel van het (lucht)verkeer doet weinig onder voor dat van de landbouw.

Tjeerd de Groot, de D66 politicus die de afgelopen weken bijna met pek en veren werd verstoten uit de coalitie, reageert instemmend op de uitgelekte plannen van de Commissie Remkes. De Groot doorbrak een taboe binnen de regeringscoalitie door voor te stellen om de veestapel fors te verkleinen. Tijdens de begrotingsbesprekingen bleek hij toch voortgang te hebben geboekt met zijn voorstel. Het CDA durft inmiddels te spreken over uitkoop van oude boeren zonder opvolger (waarvan Nederland er een flink aantal telt). Ook de VVD sluit dergelijke opties niet langer uit.


Onder het artikel in het AD is een korte video opgenomen waarin professor Jan Willen Erisman, stikstofdeskundige en directeur van het Louis Bolk Instituut, uitlegt waarom we ons in Nederland zo druk maken over de neerslag van stikstof in natuurgebieden. Op Foodlog bepleitte Erisman eveneens een bronaanpak om de stikstofcrisis aan te pakken.

Via Topics is een uitgebreid artikel in het AD te lezen van Annemieke van Dongen en Ton Voermans over het stikstofvraagstuk in Nederland. De krant ligt aan de hand van 14 punten de problematiek toe. Daarin valt onder meer deze zin op: "Deskundigen pleiten voor nieuw beleid dat zich niet blindstaart op de neerslag van stikstof in natuurgebieden (zoals het PAS deed), aangezien reactieve stikstof ook onze lucht vervuilt en het broeikaseffect mee aanjaagt. Daarom zou voorrang moeten worden gegeven aan maatregelen die zowel goed zijn voor de natuur, als het klimaat en de volksgezondheid."
Een en ander spoort met de gedachte die de hoofdrolspelers rond het dossier uitspraken in het door Natuur & Milieu Gelderland/Overijssel en Foodlog georganiseerde richtinggevende debat over bestuurlijk optreden na het PAS stikstof is een uitdaging die op de gehele samenleving en zijn activiteiten ingrijpt en ook als een geheel opgelost moet worden.

Update (13:40 uur): reactie LTO Nederland

Gedwongen krimp veestapel onbespreekbaar

Een gedwongen krimp van de veestapel als oplossing voor het stikstofprobleem is onbespreekbaar en volgens LTO Nederland niet aan de orde. Dit laat de boerenorganisatie weten in reactie op een artikel dat zaterdag verscheen in het AD.

Het AD berichtte dat het verkleinen van de veestapel en de maximumsnelheid op wegen de speerpunten zouden zijn van het advies van de commissie Remkes. Woensdag presenteert oud-minister Remkes (VVD) het advies van zijn commissie.

“Een generieke korting kan echt geen oplossing zijn om uit de stikstofimpasse komen”, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Dit soort lekken horen erbij. We wachten het definitieve advies af. Maar laat ik duidelijk zijn: dit soort signalen en framing staan heel ver af van onze inzet. LTO heeft ingezet op een gebiedsgerichte aanpak en het introduceren van een drempelwaarde. Dat staat haaks op een eventuele gedwongen, generieke krimp.”

Lees hier de inzet van LTO: Verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot
Dit artikel afdrukken