In maart 2016 besloot Appelsientje (FrieslandCampina) een reclamecampagne voor Appelsientje Sinaasappel vroegtijdig stop te zetten. Aanleiding daarvoor waren klachten die waren binnengekomen over de posters die in abri’s hingen. Daarop werd gesteld dat een glas Appelsientje Sinaasappel gelijkwaardig is aan het eten van een stuk fruit. Appelsientje zei mensen beslist niet op het ‘verkeerde been’ te willen zetten.

Op de verpakkingen van Appelsientje Sinaasappel staat echter hetzelfde als op de gewraakte posters. Monique van der Vloed nam daarom op 21 maart contact op met Appelsientje. Ze verzocht ook de verpakkingen aan te passen. Door het vroegtijdig stopzetten van de abri-campagne geeft Appelsientje immers aan dat je niet kunt stellen dat een glas sap voor een stuk fruit meetelt.
Appelsientje liet echter weten dat ze dat, in ieder geval op de korte termijn, niet van plan waren te doen. Om die reden heb ik, in overleg met Monique, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Als verweer gaf Appelsientje aan dat ze naar aanleiding van de nieuwe Schijf van Vijf de verpakking toch zouden aanpassen. De klacht bij de RCC bleef echter lopen.

Onlangs is er een uitspraak gekomen. De RCC oordeelde dat de tekst op de verpakking consumenten onjuist informeert en zorgt voor misleidende voedselinformatie.

Fruit is geen sap 1
Appelsientje stelde ten onrechte op de verpakking van Appelsientje Sinaasappel en op de website dat een glas ervan als één stuk fruit telt. Dat is onjuist en misleidend naar de consument toe. Een glas fruitsap is niet vergelijkbaar met een stuk fruit.

Verweer Appelsientje 2
Naar aanleiding van de nieuwe Schijf van Vijf die in maart 2016 is gepresenteerd heeft Appelsientje besloten om de verpakkingen aan te passen. Alle fruitsappen (ook waar geen suiker aan is toegevoegd) vallen namelijk buiten de Schijf van vijf. De Schijf van vijf is echter gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Die waren al in november 2015 gepresenteerd en dus bekend 3. Een richtlijn daarin is: “Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.”

Beslissing Reclame Code Commissie 4
“Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de eigenschappen van het product. In zoverre is er sprake van misleidende voedselinformatie en is de uiting in strijd met artikel 7 lid 1 van de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.”

“De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met de artikel 7 respectievelijk 2 NRC (Nederlandse Reclame Code). Zij beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”


Referenties
1. Ingediende klachten bij de Reclame Code Commissie
2. Verweer Appelsientje
3. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad,2015; publicatienr. 2015/24.
4. Beslissing Reclame Code Commissie

Dit artikel afdrukken