De Rabobank denkt dat de aanhoudende dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP) op verschillende plekken in de Europa en Azië de vraag naar varkensvlees bij consumenten laat krimpen. Hetzelfde geldt voor kip, maar dan vanwege de steeds weer de kop opstekende vogelgriep. Justin Sherrard verwacht dat consumenten deels zullen overstappen op rundvlees en vis.

Hoewel de analisten er geen aandacht aan besteden, betekent hun analyse dat Zuid-Amerika meer natuur voor landbouw zou kunnen gaan vrij maken terwijl elders in de wereld agrarische handelsvoorraden lokale markten bederven
Nieuw protectionisme
De positie van de EU als grootste exporteur in de wereld komt in gevaar als AVP de varkensstallen bereikt vanuit de omliggende natuur waar het virus zich nu nog ophoudt. Het vlees zal dan de EU niet meer uit kunnen. Tegelijk stijgt de vraag in China als de pest daar doorzet. Het grote land, met veruit de grootste varkensproductie ter wereld, zal dan internationaal vlees bij willen kopen. De VS hebben dat ruim en goedkoop beschikbaar als gevolg van de handelsoorlog met China. In geval van varkenspest in Europa zit echter Brazilië goed en loopt de EU de kans om met zijn exportvolume te blijven zitten. Brazilië kan zowel varkensvlees als soja leveren aan China, terwijl de VS lijdzaam zullen moeten toekijken en de EU zijn positie op de wereldmarkt zal zien slinken. Hoewel de analisten er geen aandacht aan besteden, betekent hun analyse dat Zuid-Amerika meer natuur voor landbouw zou kunnen gaan vrij maken terwijl elders in de wereld agrarische handelsvoorraden lokale markten bederven.

Het nieuwe protectionisme beperkt de ruimte voor vrije wereldhandel. Dat maakt het voor verschillende landen moeilijker om de productieniveau's waarop hun infrastructuur is ingericht, rendabel af te zetten. Met name voor sterk exporterende landen, zoals Nederland, zal dat merkbaar worden. Los van de handelsbarrières, verwacht Rabobank de vrije handel beperkt zal worden door barrières uit hoofde van de bioveiligheid (insleep van ziekten) en nieuwe eisen die landen zullen stellen aan de productie van dierlijke eiwitten.

Duurder veevoer
De akkerbouw zal de handelsoorlog tussen China en VS nadrukkelijk ervaren, denken de beide analisten. De VS blijven zitten met graan en soja, terwijl Brazilië eerder met schaarste zal worden geconfronteerd. Dat zorgt voor een onzekere situatie die opeens kan omslaan terwijl boeren niet zo snel hun volumes kunnen omgooien. Ze staan daarom voor flinke financiële risico's. Boeren over de hele wereld zullen vanwege deze duurdere grondstoffen te maken krijgen met hogere prijzen voor veevoer. Nederland, groot-importeur en doorvoerder van veevoer, zal daar de gevolgen dan ook zeker van ondervinden.

Laat zien wat duurzaamheid kost
ABN Amro belegde afgelopen woensdag op zijn hoofdkantoor een bijeenkomst waar prominenten uit de landbouwwereld bijeenkwamen om actiepunten te bedenken om het inkomen van de boer gezond te houden. Door de uitvoering van het klimaat- en kringloopbeleid van minister Schouten van Landbouw zullen hun kosten stijgen terwijl de minister geen antwoord heeft op de vraag hoe die kosten terugverdiend moeten worden. Het gezelschap concludeerde dat de boer een hoge gun-factor heeft, maar de agrarische sector niet. Vertellen en overtuigend laten zien wat duurzaamheid kost, zou de bereidheid van consumenten meer te betalen voor verduurzamingsinspanningen vergroten.Dit artikel afdrukken