De afgelopen 40 jaar is de palingstand met 98% teruggelopen. Overbevissing, vervuiling en obstakels zoals dammen en dijken deden de palingstand kelderen. Kweken dan maar? Het blijkt nog niet zo eenvoudig om palinglarfjes aan het eten te krijgen, weten ze bijvoorbeeld in Volendam.

Levensloop
Paling heeft een bijzondere levensloop en in onze kennis daarover zitten nogal wat gaten. Palingen groeien op in rivieren en kanalen, en trekken naar zee om zich voort te planten. We weten dat jonge paling - glasaal - in het voorjaar massaal voorkomt voor de Europese kust. De jonge visjes zijn niet alleen een delicatesse, maar blijken ook gewilde smokkelwaar.

Met onze dijken, dammen en stormvloedkeringen, hebben we het de glasaal behoorlijk moeilijk gemaakt om vanuit zee weer het zoete water in te trekken. Vrijwilligers helpen palingen de dijken over, zetten jonge palinkjes uit en tellen glasaal langs de kust. Al die inspanningen lijken de palingstand ten goede te komen, meldde Visserijnieuws vorige maand.

Waar paait de paling?
Maar over het belangrijkste stuk: wat palingen in ze doen en waar paaien, weten we nog altijd niet. Wetenschappers vermoeden dat die voortplanting plaats vindt in de Sargasso Zee, 7.000 kilometer van ons vandaan in de Atlantische Oceaan. "Zeker is dat eigenlijk niet, maar het is de enige plek in de oceaan waar - weliswaar honderd jaar geleden - een paling in het jongste levensstadium is gevangen," aldus EOSwetenschap.

Datalogger
De Belgische marien bioloog Pieterjan Verhelst doet er wat aan. In onderstaand filmpje vertelt hij dat hij naar zee zwemmende palingen onderschept bij een sluis. Hij selecteert de sterkste palingen, verdooft ze met kruidnagelolie in het water en hangt ze een 'datalogger' om. Zonder verdoving zijn ze te glibberig om die logger - die door de oersterke huid heen vastgestoken wordt - te kunnen plaatsen. Het is geen GPS-zender, om de simpele reden dat een satelliet niet onder water kan kijken. De datalogger legt gegevens vast als temperatuur en diepte, waarmee het traject dat de paling aflegt te reconstrueren valt.

Verhelst: "We willen allemaal de paling van uitsterven redden, maar dat is moeilijk als je niet weet hoe die vis zich gedraagt." Over een paar jaar hoopt hij de lacunes in de kennis over de palingpaaitijd opgevuld te hebben.

Dit artikel afdrukken