Minister Edith Schippers (VWS) antwoordde per brief op Kamervragen naar aanleiding de 'ontdekkingen' door het tv-programma de Keuringsdienst van Waarde.

In de tv-uitzending bleek dat 4 van de 10 als lamsvlees gekochte producten geheel of gedeeltelijk uit het veel goedkopere kalkoenvlees te bestaan. Ook werd er schapenvlees in plaats van lamsvlees verkocht.

NVWA in 2014 al op de hoogte
De Minister schrijft: De NVWA is bekend met het bestaan van dergelijke praktijken. In 2014 heeft de NVWA namelijk op basis van een melding van een consument geconstateerd dat bij een slager kalkoenvlees als lamsvlees is verkocht. Ongeveer een maand geleden is dit nogmaals bij een reguliere inspectie van de NVWA bij een andere slager vastgesteld. Conform het interventiebeleid van de NVWA zijn maatregelen genomen bij de betreffende slagers.
Interessant is de vraag wat de hoogte van de boete gaat worden
Naar aanleiding van deze herhaalde constateringen heeft de NVWA een breder onderzoek gestart om na te gaan of het hier om structurele overtredingen gaat. Over de omvang van de misleiding en/of fraude kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan. De NVWA verwacht de resultaten van dit project rond de zomer en publiceert deze dan op haar website (www.nvwa.nl).
Uiteraard neemt de NVWA passende handhavingsmaatregelen bij gevonden overtredingen. Deze signalen van voedselfraude zijn ook onder de aandacht gebracht van de inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Deze bekijkt momenteel welke strafrechtelijke stappen genomen moeten worden.


De NVWA heeft bij de Keuringsdienst de namen van de betrokken bedrijven opgevraagd en zal deze in het lopende onderzoek betrekken. Interessant is de vraag wat de hoogte van de boete gaat worden. De maximale boete bij vastgestelde overtreding van de Warenwet is nl. kort na de uitzending van de Keuringsdienst vertweehonderdvoudigd. De overtreders riskeren een maximale boete van € 810.000 indien het vergrijp wordt gezien als een ernstig vergrijp tegen het voedselvertrouwen van Nederlanders. Dat is een afschrikwekkend hoog bedrag voor een slager om de hoek.

Fotocredits: 'Two lambs in the spring', Kevin Hutchinson
Dit artikel afdrukken