Dat gebeurt vaak soms nauwelijks merkbaar. Op andere momenten komt het hard tot uitdrukking. Dat gebeurde onlangs onder een tekst van de ecologen George Kowalchuk en Yann Hautier van de Universiteit van Utrecht.

Zelfgenoegzaamheid kan inhoudelijk terecht zijn, maar sluit anderen - vooral nieuwsgierige nieuwkomers - uit. Die anderen hebben op zijn minst het recht om te ontdekken dat er ook andere perspectieven zijn dan de vooronderstellingen van waaruit mensen in het dagelijks verkeer communiceren zonder hun wereldbeeld te benoemen. Je kunt hen voor gek zetten of agressief benaderen omdat 'ze het niet begrijpen', maar hen ook nieuwsgierig tegemoet treden: hoe denken zij en hoe verklaren ze van daaruit feiten die jij ziet?

Help een ander en jezelf de wereld te zien door elkaars ogen. Je hoeft het niet eens te worden, maar hebt wel de plicht om te proberen elkaar te begrijpen.

Jopie Duijnhouwer beschreef die wijsheid in het draadje met de Utrechtse onderzoekers.

Foodlog is een prachtig discussieplatform, waar over de jaren ontzettend veel kennis en ervaring bij elkaar gekomen is. Een unieke plek, waar deskundigen, mensen uit de praktijk en geïnteresseerden meningen en ideeën uitwisselen over uiteenlopende onderwerpen, wat over de jaren tot prachtige discussies geleid heeft.

Aan de andere kant (zie hieronder) constateer ik de laatste tijd een verharding. Buitenstaanders die hier hun reacties plaatsen zullen dat zelden als een warm bad ervaren. Er zijn teveel Statlers en Waldorfs die bijdrages/meningen/mensen afbranden. Misschien is dat soms terecht, en even vaak niet. Het gevolg is dat nieuwkomers te vaak afhaken of bang zijn zich uit te spreken.

Ik wil even bij deze draad blijven. George Kowalchuk en Yann Hautier slaan de spijker op zijn kop. Foodlog zou verhelderen en verbinden, maar dat is zeker niet af te leiden uit de primaire reacties. Verbinding is zeer zeker de intentie van Dick Veerman en de redactie, maar er lijkt zich een community/stam te vormen die daar duidelijk anders over denkt.

Onze stam weet hoe de wereld (en zeker de landbouw) in elkaar zit, een afwijkende mening wordt niet geproefd en bevraagd, maar in de meeste gevallen neergesabeld in een paar oneliners die alleen door geharnaste stamleden te begrijpen zijn. Daardoor ontwikkelt zich weinig tegengeluid.

Om een oordeel over het perspectief van de ander en de daaruit volgende logica en getallen te kunnen vellen, moet je er eerst naar vragen. Dat ben je verplicht in goed intermenselijk verkeer
Een poging om deze alomvattende kijk van de stam op de landbouw samen te vatten:
• de Nederlandse landbouw anno nu is de allerbeste van de hele wereld en is op dit moment beter dan die ooit geweest is. Dat geldt voor het landbouwsysteem als geheel, maar ook op aspecten als milieubelasting, vee dichtheid, energie intensiteit
• er zijn geen problemen met natuur, milieu, water, dierenwelzijn of biodiversiteit. Er zijn alleen foute (te lage) normen, foute meetmethodes, foute modellen, ongelijk speelveld en het grootste Kwaad van allen: de overheid met al die onwetende ambtenaren
• burgers die zich kritisch uitspreken over één van bovenstaande onderwerpen weten niets van landbouw zoals die door de stam gedefinieerd is

Ik chargeer hier bewust, er zijn nog steeds een voldoende bijdrages die het lezen van Foodlog de moeite waard blijven maken.
De redactie spant zich zeker in om openheid en inhoud voorop te stellen.

Tegelijk wil ik pleiten voor meer openheid, mildheid en nieuwsgierigheid in de reacties. Dat zoiets werkt laat deze draad óók zien. Na de eerste gestrekte benen is er na een uitgebreide en open reactie Mark Soetman op een commentaar van George of Yann die laat zien dat de partijen veel dichter bij elkaar zitten dan ze aan het begin van deze draad dachten.


Vandaag richten we doelbewust alle aandacht op die gedachte.

Ook Foodlog is niet bestand tegen zelfingenomenheid. Met het onderzoek naar de vooronderstellingen waarop die gebaseerd zijn, kan Foodlog meer dan prima uit de voeten. Een mooi voorbeeld was het draadje van Marijn Raeven over de klimaatvriendelijkheid van echte en havermelk. Hetzelfde voorbeeld in een lelijke uitvoering is de uitstootcase tegen de halfkip-om-halfvarken-case van varkenshoudersvereniging POV tegen Albert Heijn. Zoek het perspectief van de ander en kijk of zijn of haar logica en de getallen van daaruit misschien wel kloppen. Om daar een oordeel over te kunnen vellen, moet je er eerst naar vragen. Dat ben je verplicht in goed intermenselijk verkeer.

Volg die ethiek en verniel Foodlog niet.
Dit artikel afdrukken