Beste Dick,

Een tijdje geleden heb ik je gebeld om je uit te leggen onder welke sociale codes Foodlog kan functioneren. En hoe je de gesprekswaarde van de site stuk kunt maken. 

Voorgoed stuk zelfs.

Ik heb overwogen je opnieuw te bellen, maar besloot tot deze mail omdat ik die ook op Foodlog openbaar wil kunnen maken. De inhoud is van algemeen belang.

De zaal oordeelt
Foodlog functioneert rond 'hete' onderwerpen, zolang mensen bereid zijn met elkaar te praten. Ze accepteren verschillende invalshoeken als ze weten dat een onderwerp een rafelrand heeft en weten dat er bereidheid is om naar elkaar te luisteren. Ze accepteren die verschillen ook als ze weten dat hun gesprekspartner die nog niet ziet. Die moet dan bereid zijn te luisteren (pogen de ander 'binnen te laten komen') en vragen kunnen stellen om van anderen te kunnen leren. En heeft het volste recht om anders te blijven denken zolang interpretaties van feiten onderbouwd verschillen of duidelijk gemaakte gevoelens een gat laten zien.

Wie voortdurend alleen wil zenden, is niet op zijn plaats.

Scherp zijn in de interactie en af en toe een tik hoeven geen bezwaar te zijn als dat gepaard gaat met voldoende ruimte laten en een knipoog.

Er hoeft geen consensus te ontstaan. De inzet is zo helder mogelijk te krijgen welke posities mensen kiezen en waarom. Op die basis functioneert ook de scherpe vorm van gesprek die debating heet. Daarin worden standpunten, de mate waarin die onderbouwd zijn en de manier waarop mensen reageren op de keuzen van de ander duidelijk. 

De zaal oordeelt en de sprekers weten dat. Zo bedoelen we ook Foodlog.

Blijvend frontaal in de aanval gaan en mensen persoonlijk afbranden - op de hoontoon die je die systematisch naar een aantal mensen hebt gebruikt - werkt niet. Het jaagt niet alleen hen weg, maar weerhoudt ook anderen om deel te nemen aan het gesprek.

Dat is niet de bedoeling, want Foodlog poogt nu juist iedereen die een standpunt of plek in de samenleving vertegenwoordigt in het gesprek te brengen. 

Deelnemers die hun bijdrage een slechts beschuldigend of voortdurend zendend koekoeksei in het nest willen laten worden, keren zich tegen het wezen van onze formule. 

Ik ga niet in de casuïstiek van onderwerpen die de reden zijn om je dit te zeggen.

Het gaat me om het proces en hoe we daarin met elkaar omgaan.

Deelnemers die hun bijdrage een slechts beschuldigend of voortdurend zendend koekoeksei in het nest willen laten worden, keren zich tegen het wezen van onze formule
De krant beslist welke ingezonden brieven worden geplaatst
Heel lastig maakt een reageerder het de moderator als hij of zij door blijft gaan met het leggen van koekoekseieren. De moderator kan het niet laten gaan. Hij kan iemand blokkeren. Dat is nooit leuk. Ik heb er een enorme hekel aan om dat te doen. Hij kan proberen er 'inhoudelijk' mee om te gaan. Dat leidt bij koppige koekoeken vaak tot een spiraal van negatieve reacties over en weer. Soms zijn die intellectueel grappig voor een kleine groep ingewijden. De lezer schiet er echter niets mee op en klikt weg. In het geval van een printkrant besluit de redactie zulke 'ingezonden brieven' te weigeren. 

Ongemanierde gasten
We hebben er lang eer in gesteld alle interacties openbaar te houden, maar hebben besloten in vervelende gevallen meer naar de print-conventie te kijken. Die is er niet voor niets: de krant besluit zelf wat nieuws is, niet de ingezonden brievenschrijver. Daarbij komt: het kost een onwaarschijnlijke hoeveelheid tijd. De reageerder, een gast op de site, neemt daarmee een groot aandeel van de beschikbare hoeveelheid tijd en geld die er is om deze online krant te maken. Dat moet de gast begrijpen, zeker als die zich realiseert waar Foodlog voor staat: het gesprek tussen mensen en hun divergerende en conflicterende perspectieven mogelijk maken aan de hand van het nieuws en opinies. Wie dat niet respecteert, legt ongemanierd ongewenste koekoekseieren in het nest van andermans intenties.

Onderdeel willen worden of niet
De reagerende gast die veel meepraat, moet namelijk besluiten of hij onderdeel van een gemeenschap wil worden of niet. Dat kan in alle verschil van mening en achtergrond, maar niet zonder het respecteren van de basale regels van respect en ruimte laten aan de ander. 

Namens Foodlog heb ik je meermalen aangeboden reporter voor Foodlog te zijn. Je hebt de behoefte om nieuws te brengen en vindt Foodlog klaarblijkelijk een medium waar je wilt zijn. Je bent er vaak als de kippen bij, onderbouwt omstandig, je perspectief heeft een kleuring. Dat laatste maakt het boeiend omdat je als auteur-reporter een perspectief op nieuws kunt verdedigen in plaats van een ander eeuwig te moeten aanvallen. Als we je de gelegenheid bieden je van 'aanvaller' tot 'verdediger' op te stellen, denken we dat je niet alleen kunt bijdragen aan Foodlog, maar daar ook om gewaardeerd zult worden. Nu constateren we te veel negatieve reacties op je manier van optreden.
We - de redactie van Foodlog - hebben besloten jouw case te gebruiken als voorbeeld. Om toe te lichten onder welke voorwaarden Foodlog goed kan functioneren. Dat kan namelijk ook in het algemeen én redactioneel nog wel beter. Het is goed om het daar met onze lezers over te hebben.

Interactieve platforms hebben een sociale dynamiek die regelmatig bewust onderhoud van hun sociale hygiëne nodig lijkt te maken. Zo kunnen ze de zich permanent ontwikkelende samenleving blijven vormen die ze willen zijn.
Dit artikel afdrukken