Het WNF stelt in zijn aankondiging dat kweekvis nodig is om in de groeiende eiwitbehoefte van de wereldbevolking te voorzien, vooral in Azië: Ongeveer 950 miljoen mensen op aarde zijn voor hun eiwitten afhankelijk van vis. Door de groei van de wereldbevolking met bijna dertig procent zal de komende veertig jaar de behoefte aan vis verder toenemen. Omdat het WNF zich zorgen maakt over de milieu- en sociale gevolgen die niet-gecontroleerde viskweek heeft, heeft de organisatie in 2009 het initiatief genomen tot de oprichting van ASC.

De criteria van ASC zijn opgesteld door alle betrokken partijen: viskwekers, vishandelaren, retailpartijen, NGO's en wetenschap. Daarmee verwacht ASC daadwerkelijk internationaal grip te kunnen krijgen op verbetering van de viskweek: Vis met het ASC-keurmerk komt van kwekerijen die strenge normen hanteren. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën en antibiotica aan banden gelegd en wordt ziekteverspreiding voorkomen doordat de kweekvis niet kan ontsnappen. Op sociaal gebied sluiten de kwekerijen onder andere kinderarbeid uit, garanderen ze veiligheid voor de medewerkers en gaan ze goed om met de gemeenschap waarin ze opereren.

De eerste vis met ASC keurmerk is tilapia uit Indonesië. Vanaf vandaag is deze bij Coop in de diepvries te vinden van het merk Queens. Volgens De Levensmidddelenkrant gaat nog dit najaar Vietnamese pangasius gecertificeerd worden, daarna venusschelpen, mosselen en oesters. Aan de certificering van kweekgarnalen en forel wordt gewerkt.

Met de pangasiuskweek in Vietnam is het nodige mis. Niet alleen vanuit milieu-oogpunt maar ook als economisch systeem. Het is dan ook een spannende case om te volgen. In een industrie die nagenoeg failliet is en in heftige interne concurrentiestrijden is verwikkeld is het knap om een fors volume op de been te brengen dat echt zorgt voor een betere productie-omstandigheden dan in de thans verziekte uitgangssituatie. De supers staan kennelijk klaar, dus er moet wel volume stromen.

Fotocredits: WorldFish, Large tilapia cages near Alexandria, Egypt. Photo by Graeme Macfadyen (Poseidon), 2011
Dit artikel afdrukken