Die conclusies trekt ABN AMRO Bank uit een onderzoek onder Nederlandse en Duitse consumenten. Duitsers zijn de belangrijkste consumenten van Nederlandse eieren en kippenvlees.
Supermarkten volgen de houding in de samenleving en kiezen voor een diervriendelijk aanbod. De consumptie van kip en eieren zal de komende jaren naar verwachting toenemen omdat kippen de meest duurzame dieren zijn om gezonde eiwitten te leveren.

ABN Amro ziet in de ontwikkelingen brood voor de Nederlandse pluimveehouderij op voorwaarde dat boeren weten hoe ze op de markt moeten inspelen en meer geld weten te vragen voor het duurdere product. Alleen al door het prijsopdrijvende schaarste-mechanisme van blijvende vraag bij een teruglopend aanbod.

Rabobank zei vorige week dat de prijzen voor kip op korte termijn hoe dan ook zullen stijgen. Dat is een gevolg van een afname van de productie bij een hogere vraag. Door uitbraken van vogelgriep, hoge voerprijzen en verschuiving naar concepten met lagere bezetting verwachten de economen van Rabobank dat de productie van kippenvlees dit jaar 2 tot 3% lager uitvalt dan vorig jaar. Omdat de economie weer aantrekt en mensen weer gaan reizen en met de auto op pad gaan, neemt echter de vraag naar dierlijk eiwit onderweg toe. In niet-corona tijden wordt 25% van de kip buitenshuis gegeten.

Nederland loopt voorop
Volgens ABN Amro bevindt de Nederlandse pluimveehouderij zich in de top als het gaat om de overgang naar diervriendelijke stallen. Inmiddels leeft 90 procent van de leghennen niet meer in hun bewegingsvrijheid sterk beperkende kooien. Het Europese gemiddelde ligt op 52 procent.

Het aandeel ‘biologische’ leghennen in Nederland groeit tot 10 procent van het totale aanbod; dat van ‘vrije uitloop’ hennen zal in 2025 naar een kwart stijgen, voorziet ABN AMRO.

De bank denkt dat het aandeel pluimveevlees met een Beter Leven-Keurmerk zal toenemen van 5 tot 10 procent in 2021 naar 60 tot 80 procent in 2025. Dat kan echter alleen als boeren voldoende ruimte hebben om een buitenuitloop te realiseren. Niettemin verwacht ABN Amro dat nieuwe stallen voor vleeskippen de Nederlandse productie met 15 tot 25 procent laten dalen. Door stikstofmaatregelen kan dat nog wat meer worden.

Meer beweging is goed voor het dier, maar minder goed voor het milieu
Duurzaamheidszorgen
De bank maakt zich ondanks de vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn, zorgen over de duurzaamheid van deze ontwikkelingen. “Het aantal dieren zal flink afnemen", zegt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. "Maar de grotere aandacht voor dierenwelzijn heeft óók een keerzijde. Meer beweging is goed voor het dier, maar minder goed voor het milieu. Dat komt omdat het een hoger voerverbruik en een hogere CO2-voetafadruk tot gevolg heeft. De sleutel voor verlaging van de CO2- uitstoot ligt mede in de gebruikte grondstoffen voor pluimveevoer." Volgens Berntsen kan de Nederlandse mengvoerindustrie de pijn verzachten door geen voer uit akkerbouw in de dieren te stoppen, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen uit de keten voor humane voeding zodat de milieu-impact beperkt blijft. De consument moet zich echter realiseren dat welzijns- én reststroomkip duidelijk duurder wordt.

Wij zouden zelfs willen toevoegen dat reststromen op een goed moment op zijn zodat duurzame kip een productietop heeft waarover producenten niet heen kunnen gaan. De schaarste die daardoor aan kippenvlees en eieren ontstaat, kan een goede basis worden voor een hoge marktprijs.
Dit artikel afdrukken