Dat het tij zou kunnen keren, hing al een tijdje in de lucht vanwege de strenge klimaat- en milieu-eisen waar de EU op aanstuurt. Wie dan zijn markten ook openstelt voor met minder eisen gemaakt en daarom goedkoper buitenlands product, kan net zo goed geen beleid maken. Toch is het opmerkelijk dat uitgerekend Nederland Frankrijk steunt.

Afgelopen najaar gaf Frankrijk al aan zijn landbouw niet langer te willen wagen aan de voorgenomen handelsovereenkomst tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden. Vandaag meldt The Financial Times dat Nederland en Frankrijk gezamenlijk oproepen tot een strengere handhaving van de milieu- en arbeidsnormen in EU-handelsovereenkomsten met landen of handelsblokken buiten Unie. Ze willen dat de EU toezicht gaat houden op de activiteiten van landen die een preferentiële toegang tot hun markt hebben. 

Parijs en Den Haag stellen de landen van de EU voor om hogere tarieven op te leggen aan landen die niet serieus omgaan met de eisen die de EU stelt aan duurzame ontwikkeling. De twee landen willen ook dat de Europese Commissie meer snelheid maakt met de plannen voor heffingen op producten uit niet-EU-landen op basis van hun koolstofvoetafdruk. 

De EU moet op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling ambitieuzer worden en zorgdragen voor een effectieve uitvoering, valt te lezen in een document dat is opgesteld door de Franse en Nederlandse ministeries van Economische Zaken. "De instrumenten van het handelsbeleid kunnen een extra hefboomwerking hebben op de toepassing van de internationale milieu- en arbeidsnormen", zeggen de opstellers.

De Financial Times ziet in de oproep "een ongebruikelijke alliantie tussen Nederland, een van de EU-lidstaten die van oudsher het meest gunstig is voor de vrije handel, en Frankrijk, dat al lange tijd bedenkingen heeft bij de concurrentiedruk die de liberalisering van de handel kan uitoefenen op zijn boeren en industriële basis."

Het document mag ook gelezen worden als een voorstel om in de onzekere wereld van de toekomst, de EU zichzelf aan de haren van zijn eigen economische activiteit en Green Deal uit het moeras van de ernstig beschadigde economie te laten trekken. De Covid-19 maatregelen inspireren president Macron van Frankrijk tot de wens om meer productie soeverein op eigen grondgebied te kunnen garanderen. Niet alleen voedsel, maar ook mondkapjes en andere medisch materieel zijn wat betreft Macron een soevereine zaak.
Dit artikel afdrukken