imageDe productie van voedsel drukt sterk op de schaarse natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Bijna alle landbouwgrond en het meeste water is er voor bestemd, en in westerse landen gaat een vijfde deel van het totale energieverbruik er aan op. Winnie Gerbens-Leenes bracht de relatie tussen de consumptie van voedsel en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in kaart. Eind 2006 promoveerde ze op haar onderzoek bij IVEM, het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar onderzoek bestudeerde Gerbens-Leenes de relatie tussen consumptiepatronen en duurzaamheid. Het proefschrift ‘Natural resource use for food: land, water and energy in production and consumption systems’ geeft aan hoe bestaande voedselconsumptiepatronen, in zowel de westerse wereld als in ontwikkelingslanden, duurzamer kunnen worden gemaakt. De belangrijkste doelen die in het onderzoek naar voren komen, zijn: het ontwerpen en ontwikkelen van meetmethoden voor duurzaamheid in voedselproductiesystemen, het analyseren van het effect van voedselconsumptiepatronen op natuurlijke hulpbronnen, en het in kaart brengen van mogelijkheden om voedselconsumptiepatronen te verduurzamen, rekening houdend met voedingskundige en culturele randvoorwaarden.

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek staat in Voeding Nu nr. 2, 23 februari 2007.
Dit artikel afdrukken