Mobilisation, de stikstof-NGO uit Nijmegen, deed deze week een derde handhavingsverzoek tegen boeren uit om zich te houden aan de stikstofdepositie-eisen die het vigerende natuurbeleid vereist. De eerste ronde trof Gelderse boeren. De tweede Friese. Ditmaal zijn Overijsselse boeren aan de beurt, meldt onder meer het Algemeen Dagblad.

Volgens MOB en de Vereniging Leefmilieu sjoemelt de provincie Overijssel met stikstofregels. Onduidelijke rekenregels zouden maken dat circa vierhonderd voornamelijk agrarische bedrijven ten onrechte een natuurvergunning hebben gekregen. Tegen vijftig van hen dienden de beide organisaties een verzoek om handhaving in.

Zolang de overheid in het midden laat voor wie ze kiest, zullen boeren én hun tegenstrevers proberen Nederland plat te leggen
Op Foodlog legde voorzitter Johan Vollenbroek van MOB bij de eerste ronde uit dat hij niet verwacht dat de handhavingsverzoeken worden ingewilligd. De milieuorganisaties bouwen een case op tegen de overheid die volgens hen nalatig is door geen duidelijke beleidskaders te maken waarbinnen vergunningen kunnen worden verleend of geweigerd.

Pikant is het feit dat de Farmers Defence Force (FDF) sinds de jongste boerenprotesten van woensdag 7 juli, dezelfde strategie als MOB en Leefmilieu blijkt te volgen. De boerenactivisten vroegen de provincies om ontbrekende of niet rechtsgeldige natuurvergunningen bij enkele honderden niet-boerenbedrijven te willen handhaven. Daarmee leggen ze die bedrijven in beginsel plat omdat zij zonder natuurvergunning hun activiteiten niet mogen uitoefenen.

Oog om oog, tand om tand en 'oproken' noemt de organisatie haar strategie. Op Facebook claimt de FDF de garantie te hebben van de Brabantse Commissaris van de Koning dat handhaving zal plaatsvinden. Ook blijkt de FDF op zoek te zijn naar rafelige natuurvergunningen van supermarktorganisatie Jumbo en andere bedrijven. MOB heeft eveneens een groot aantal zaken klaar staan tegen niet-boerenbedrijven, met name tegen energiebedrijven en luchtvaartinfrastructuur.

Op het Malieveld organiseerde Agractie - de initiatiefnemers van het fameuze boerenprotest op 1 oktober 2019 - een separate bijeenkomst met als thema 'ruimte voor boeren' omdat de organisatie de keuze tégen boeren zoals die de afgelopen weken uit een stroom rapporten en adviezen naar voren kwam als onevenredig in verhouding tot de rest van de samenleving ervaart. Boeren willen best werken aan natuuropgaven, maar niet alleen want iedereen moet zijn inspanning leven.

De protesten van 7 juli lijken te passen in de de analyse van landbouwbeleidswatcher Jeroen Candel (WUR) die de protesten van 2 jaar geleden het gevolg van een klassiek voorbeeld van overheidsfalen noemde. Boeren en milieuorganisaties lopen samen te hoop tegen de overheid. 'Links' (natuurorganisaties) en 'rechts' (boeren) - in de taal van Nederlandse Melkveehoudersvakbond-bestuurder Jeroen van Maanen - blijken elkaar de hand te geven en stellen samen de overheid verantwoordelijk voor de impasse waarin Nederland verkeert sinds de Raad van State in mei 2019 een streep haalde door het stikstofbeleid van de Nederlandse wetgever. Van Maanen sprak gisteren boeren toe die bij de Wageningse Universiteit protesteerden tegen de rol die de WUR speelt in het overheidsbeleid in het kader van de 7 juli-protesten. Zolang de overheid in het midden laat voor wie ze kiest, zullen boeren én hun tegenstrevers proberen Nederland plat te leggen.

Dit artikel afdrukken