Het gaat om circa 3.500 boeren en andere ondernemingen die in een juridisch niemandsland zijn beland nadat de Nederlandse stikstofregeleving begin 2019 door de Raad van State juridisch ongeldig werd verklaard. Via een gedoogconstructie voor geringe stikstof-uitstoot hadden ze geen natuurvergunning nodig voor uitbreidings- of verbouwprojecten; een melding volstond.

Door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof hadden ze die opeens wel nodig. De Staat wil hun projecten legaliseren. MOB en Leefmilieu gaan daar niet mee akkoord zonder wat zij een deugdelijk natuurverbeteringsplan vinden. Juridisch staan ze vermoedelijk sterk.

Hoewel MOB eerder verklaarde agrarische PAS-melders juridisch niet te willen aanpakken, formuleren de beide organisaties hun eisen met een nauwelijks verholen juridische stok achter de deur. Door falend overheidsbeleid kunnen MOB en Leefmilieu de 3.500 PAS-melders het leven erg moeilijk maken. Beide organisaties nodigen de overheid uit hun hulp in te roepen om goed beleid te maken.

MOB en Leefmilieu schrijven:

De onlangs in het Staatsblad verschenen Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering beoogt een aanpak van de nog steeds voortdurend overbelasting van onze natuur met stikstof. Helaas mist de wet de effectiviteit en snelheid die nodig is voor het keren van de achteruitgang van beschermde natuur door decennia van te hoge stikstoflast.

Een adequaat implementatieplan om deze tekort schietende wet uit te voeren is er nog steeds niet. Het legaliseren van PAS-melders zonder een adequate Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en zonder een door de Kamers goedgekeurd implementatieplan is daarom niet acceptabel.

MOB en vereniging Leefmilieu maken minister Schouten en de provinciebesturen verder scherpe verwijten dat er twee jaar na de uitspraak nog vrijwel geen maatregelen zijn genomen en dat ze de PAS-melders wil legaliseren op basis van schimmige salderingsregels.

Beide organisaties willen dat er:
-een aangescherpte wet komt in lijn met de adviezen van de commissie Remkes;
- een einde komt aan de handel in stikstofemissies als zouden het rechten zijn;
- zo snel mogelijk effectieve maatregelen worden genomen om op korte termijn zo veel mogelijk stikstofemissies te beperken.

Mobilisation en vereniging Leefmilieu zijn bereid om constructief mee te denken over de oplossing van de stikstofproblematiek, waarbij inbegrepen goede oplossingen voor de PAS-melders.


In een persbericht lichten de organisaties hun acties nader toe: ze blijken de eerste 50 handhavingsverzoeken tegen agrarische PAS-melders te hebben ingediend bij de provincie Gelderland.

In een toelichting vertelt ons Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB, dat de handhavingsverzoeken zijn uitgegaan naar de bedrijven met de grootste emissies. Hij verwacht niet dat de provincie zal gaan handhaven, maar wil wijzen op de "juridische puinhoop" die is ontstaan. De overheid staat bedrijven toe hun activiteiten uit te voeren zonder natuurvergunning. "Dat kun je misschien even tolereren, maar dan moeten er wel goede regels worden gemaakt om de natuur te beschermen. Dat gebeurt nu niet. Het lijkt er eerder op dat er op papier stikstofemissies worden gecreëerd zodat we straks eerder nog meer stikstof, dan minder uitstoten. Daar protesteren we tegen. We maken duidelijk dat we daar de juridische middelen voor hebben, ook al kost de gang naar de rechter tijd."

Op de vraag of MOB en Leefmilieu nu de boeren toch weer aanpakken, antwoordt Vollenbroek: "We hebben honderden zaken lopen tegen biomassacentrales. Je kunt ons geen eenkennigheid verwijten. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een zaak lopen tegen de €2 miljard subsidie om de CO2-uitstoot uit raffinaderijen in het Botlekgebied via het Porthos-project onder de Noordzee op te slaan. Wij staan voor natuur in Nederland en willen geen nieuwe risico's en verdere vernieling van de natuur. Daar heeft de overheid afspraken over gemaakt en daar houden we haar aan."
Dit artikel afdrukken