Het kabinet zit met de zogeheten PAS-melders in zijn maag. Dat zijn (meest boeren)bedrijven die van de overheid geen natuurvergunning hoefden aan te vragen in het kader van het stikstofbeleid. Later bleek dat de regering dat niet had mogen zeggen. Nu zijn de PAS-melders illegaal, een situatie die komend voorjaar al 4 jaar voortsleept. Het kabinet wil een generaal pardon om zijn fout goed te maken. Maar dat gaat niet, zegt de landsadvocaat. Parlement en regering hebben wetten gemaakt die dat verbieden.
Kunt u het gekluns in bestuurlijk en juridisch apenland Nederland nog een beetje volgen?
Daartoe aangezet door een motie van Kamerlid Thom van Campen (VVD) vroeg minister voor Stikstof en Natuur Christianne van der Wal de landsadvocaat om advies. Ze wilde weten of ze de 2.488 PAS-melders die de Nederlandse overheid op haar geweten heeft, versneld tegemoet kan komen om weer als betrouwbare overheid door het leven te kunnen gaan.

Op dit moment zijn nog maar 7 PAS-melders gelegaliseerd door een definitieve vergunning en zijn er 28 legaal geworden op basis van intern salderen, het inzetten van rechten binnen het bedrijf.

De landsadvocaat is duidelijk volgens Van der Wal: de wetgeving in Nederland is zodanig dat de rechter PAS-melders moet vervolgen als illegale bedrijven. De wettelijke normen zijn bovendien dusdanig streng dat de overheid eigenlijk nooit had mogen volstaan met een PAS-melding, zegt de regeringsadvocaat de facto.

De minister ziet echter een lichtpuntje. Volgens het Financieele Dagblad is minister Van der Wal is blij met het advies van de landsadvocaat omdat ze een 'hoopvol signaal' ziet vanuit de banken. Die zijn inmiddels bereid is te praten over garantstellingen aan PAS-melders. Ze lijkt te zeggen dat ze bereid is als Staat voor de miskleunen van de overheid garant te staan, behalve voor hopeloze gevallen die de banken voor haar aan de kant leggen. Die zijn en blijven dan de sigaar van bestuurlijk falen.

Hoeveel bedrijven in die laatste categorie vallen, horen we ongetwijfeld in een nieuwe aflevering.

Gemakkelijk zal die niet zijn omdat het RIVM onlangs heeft aangegeven dat onderzoekstechnisch van geen enkel bedrijf de directe natuurschadelijkheid kan worden aangetoond. In beginsel gaat met die verklaring iedere PAS-melder vrijuit, maar niet volgens de wetten die Nederland heeft gemaakt.

Kunt u het gekluns in bestuurlijk en juridisch apenland Nederland nog een beetje volgen?