Door een aantal processen die koeienboeren het weiden van koeien en bemesten van hun grasland vergunningplichtig hebben gemaakt, houden boeren hun koeien op 30 mei binnen. De processen die daar de oorzaak van zijn, werden aangespannen door de pro-natuur strijdende NGO's Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu. De rechter bepaalde inmiddels in verschillende zaken dat provincies moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn weidegang en bemesting in de buurt van Natura-2000 gebieden. Daar was tot dusver geen vergunningsplicht voor nodig. Door falende wetgeving die door de Raad van State ongeldig werd verklaard, is dat inmiddels wel het geval. Toen we in 2020 schreven dat een koe standaard op stal hoort volgens de rechter, was het huis te klein. MOB protesteerde heftig.
Een landelijk stikstofprotest is in de maak. Wat de boeren van LTO Nederland en Team Agro NLbetreft, ziet Nederland op maandag 30 mei geen koeien buiten. "Als gevolg van verschillende rechtszaken dreigt de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, iets wat praktisch en juridisch onhaalbaar is", zeggen ze. Een voorbeeld zijn de maar liefst 29 recente zaken tegen de provincie Overijssel die recent in één klap werden gewonnen door MOB en Leefmilieu. De twee organisaties grossieren inmiddels in dergelijke gewonnen processen en zullen er nog vele winnen.

"Nederland bevindt zich in een juridisch moeras, waar we drie jaar na de stikstofuitspraak van de Raad van State nog steeds niet uit zijn. Boeren, burgers en politici willen de koe allemaal graag in de wei houden. Het is bovendien beter voor de bodem en de natuur," zegt voorzitter Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO Nederland.

De eerste case, alweer uit 2020, die de koeien in hun stal dwong was gericht tegen de provincie Limburg. We kopten destijds: Een Limburgse koe hoort standaard op stal. MOB noemde die kop 'stemmingmakerij', 'onzin' en 'debiel'. We namen daarom de verklaring van hun jurist op die moest bewijzen waarom dat zo was op. Die verklaring werd druk besproken door mensen van naam en faam die verstand hebben van milieu, koeien en recht. Het is vermakelijke kost om nog eens na te lezen.

Inmiddels is het een feit: koeien kunnen echt niet meer zomaar naar buiten. Voor Nederlanders is het onbegrijpelijk, want weidegang was toch juist zo goed en diervriendelijk?