Met het rapport Politics of Protein wil IPES-Food "misleidende generalisaties die de publieke discussie over vlees en eiwitten domineren" aan de kaak stellen. De activistische organisatie waarschuwt voor "de risico's van het toegeven aan vleestechno-fixes".

Volgens IPES "zijn grote vlees-, zuivel- en visbedrijven met de steun van regeringen uit de hele wereld in hoog tempo een reeks technologieën aan het uitrollen - zoals plantaardige alternatieven, in laboratoria gekweekt vlees en precisiekweekmethoden voor vee en vis."

Het rapport gaat helemaal niet over vlees of vleesvervangers, maar is te zien als een verhulde aanklacht tegen grootschalige productie en alles wat de leefstijl die daarmee gepaard gaat in stand houdt
IPES ziet de toekomst kleinschaliger, minder multinationaal en met meer autonomie voor mensen om hun eigen voedselomgeving te bepalen. De organisatie zegt op te roepen "tot een verschuiving van de aandacht van een eiwithype naar een transformatie naar duurzame voedselsystemen".

Het rapport is inmiddels uitgebreid besproken op FoodNavigator en Food Ingredients First. Het eerste blad vraagt zich af of vleesvervangers moeten worden gezien als valse belofte voor de eiwittransitie vanwege het ontbreken van de systeemverandering die zou moeten plaatsvinden. Het tweede blad waarschuwt dat vleesvervangers de wereld niet gaan behoeden voor klimaatverandering.

Het rapport presenteert zich als een objectieve analyse van de argumenten tégen vlees en vóór vleesvervangers en constateert dat beide groepen argumenten een kunstmatige tegenstelling creëren die afleidt van het werkelijke vraagstuk.

Vlees is niet zonder meer ongezond of onduurzaam. Vlees is fout als het industrieel, massaal en zonder respect voor het dier wordt geproduceerd, zonder zorg voor de omgeving en klimaat. Vleesvervangers zijn niet zonder meer gezond en wat IPES betreft zelfs helemaal niet omdat ze industrieel gemaakt zijn en veelal highly processed, bestaande leefstijlen continueren en leiden tot dezelfde soorten monocultuur als die waarmee de vleesindustrie gepaard gaat. Kweekvlees zou bovendien zo mogelijk tot nog meer koolstof-uitstoot leiden dan vlees omdat er - en dat klopt - nog altijd geen deugdelijke Life Cycles Analyses bestaan.

Op twitter stoort voedselsysteemhoogleraar Garret Broad zich aan wat hij ziet als de polarisatie die het rapport oproept, terwijl het zegt juist naar depolarisatie te streven. Zijn intuïtie is correct. Het rapport gaat niet over vlees of vleesvervangers, maar is te zien als een verhulde aanklacht tegen grootschalige productie en alles wat de leefstijl die daarmee gepaard gaat in stand houdt. In het rapport zijn plaatjes te vinden die laten zien welke grote merken en investeerders achter de belangrijkste vleesvervangers zitten.

Een karbonaadje komt misschien uit grote stallen maar is nog altijd merkloos. De Vegetarisch Slager of Beyond Meat zijn herkenbare merken van beursgenoteerde concerns. Net als Becel, Unox en Cup-a-Soup. Wie de wereld weer zijn eigen potje wil laten telen en koken, verzet zich tegen die trend.
Dit artikel afdrukken