Het zou zo maar kunnen dat de oorsprong van het Covid-19-virus altijd 'murky' zal blijven, kopt The New York Times (4.3). Uit een vrijdag vrijgegeven rapport van Amerikaanse veiligheidsdiensten blijkt dat de meningen verdeeld blijven over de mogelijkheid dat SARS-CoV-2 op de mens overgesprongen is door 'natuurlijke blootstelling aan een [besmet] dier' of dat er sprake was van een 'met een laboratorium te associëren incident' (The Independent, 4.2).

Geen biologisch wapen
Waar de veiligheidsdiensten het in ieder geval wél over eens zijn, is dat het virus níet ontwikkeld is als een biologisch wapen (Deutsche Welle, 4.3). De Chinese overheid "had geen voorkennis van het virus voor de oorspronkelijke Covid-19-uitbraak zich openbaarde". Om tot een definitief oordeel over de oorsprong van Covid-19 te komen, is coöperatie vanuit de Chinese overheid nodig. Maar dat zit er niet in, aangezien de Chinese regering "het wereldwijde onderzoek blijft hinderen, zich verzet tegen het delen van informatie, en de schuld blijft afschuiven op andere landen, waaronder de Verenigde Staten."

Die opmerking is tegen het zere been van de Chinezen. Het rapport is 'politiek en ronduit fout', en Washington moet er eens mee ophouden China aan te vallen (FranceTVInfo, 4.1).

Nogmaals zink
Hoe zat het ook al weer met zink en selenium? De Belgische hoogleraar Gijs Du Laing deed een onderzoek naar het mogelijke verband tussen een selenium- of zinktekort in het bloed bij Covid-19 patiënten en de ernst van hun ziekte. Dat verband ">leek er te zijn. Alleen werd het door de Belgische media opgepikt als een verband tussen voeding en corona. In Nederland sloeg de BBB enigszins door, door te pleiten voor het eten van vlees en vis als corona-maatregel. Dat werd door Maarten Keulemans en Renger Witkamp weerlegd.

Knack deed eveneens een factcheck (zie 3.1) en belde onder meer met Du Laing zelf, die bevestigde "dat er geen eenduidige link is tussen het dieet van een patiënt en zijn nutriëntenstatus." Wel is vastgesteld dat mensen inderdaad tekorten kunnen hebben en dat bij mensen met tekorten de sterfte hoger lag. "Dat bewijst inderdaad nog niet dat die tekorten ook de oorzaak zijn voor de hogere mortaliteit en het ernstiger ziekteverloop. Maar dat hebben wij ook niet beweerd', aldus Du Laing.

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken