Fairfood, de eerlijk voedsel NGO die werd opgericht door Eelco Fortuijn, publiceert vandaag een rapport waaruit moet blijken dat Marokkaanse tomatenplukkers worden uitgebuit. Tomaten van Marokkaanse origine worden door de gehele EU verkocht. Een deel ervan gaat inmiddels vermoedelijk naar Rusland, omdat Europese tomaten niet meer in dat land worden toegelaten, terwijl het Europese aanbod ruim is.

Fairfood schrijft:
Tomaten in Europese supermarkten, waaronder Albert Heijn, worden geplukt door Marokkaanse tomatenplukkers die extreem lage lonen verdienen, niet genoeg om van te kunnen leven. Een zorgwekkende situatie blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van Fairfood International naar de misstanden in de Marokkaanse tomatensector. Fairfood start vandaag met een campagne voor leefbaar loon voor voedselarbeiders.[1]

Extreem lage lonen
Uit het rapport van Fairfood ‘The Fruits of their labour – The low wages behind Moroccan tomatoes sold in European supermarkets’ blijkt dat het grootste deel van de Marokkaanse tomatenplukkers vrouw is en dat zij meestal niet meer dan vijf euro per dag verdienen, terwijl zij minimaal 15 euro nodig hebben om met hun gezin rond te kunnen komen. Eelco Fortuijn, Directeur Advocacy Fairfood: “De Marokkaanse tomatenplukkers die onze tomaten plukken verdienen dus zo weinig dat zij in armoede leven, en zelfs moeite hebben om simpele dingen zoals onderwijs voor hun kinderen of gezondheidszorg te kunnen bekostigen. Hun salaris komt overduidelijk niet in de buurt van wat een leefbaar loon zou moeten zijn. Leefbaar loon is een mensenrecht, maar de meeste tomatenplukkers verdienen nog steeds een hongerloon voor hun harde werk.”
Uit het rapport blijkt verder dat het recht op vakbondsvrijheid van de arbeiders niet gerespecteerd wordt. Fortuijn: “In theorie hebben Marokkaanse tomatenplukkers wel recht op vakbondsvrijheid, maar in de praktijk blijkt vaak dat de arbeiders die zich hebben aangesloten bij een vakbond worden onderdrukt, of in het slechtste geval worden ontslagen. Zo kunnen zij nooit voor hun recht op een eerlijk loon opkomen.”

Verantwoordelijkheid Nederlandse supermarkten
In de winter halen veel supermarkten waaronder ook Albert Heijn tomaten uit Marokko. Echter, de omstandigheden van de mensen die de tomaten plukken zijn mensonterend. Fairfood beroept zich op het feit dat supermarkten de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat alle werknemers in hun de hele keten een leefbaar loon ontvangen. Fortuijn: “Supermarkten hebben de macht en invloed om te bepalen wat consumenten kopen en onder welke voorwaarden het voedsel wordt geproduceerd.” Fairfood roept supermarkten waaronder Albert Heijn op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om een leefbaar loon te betalen aan tomatenplukkers in Marokko. “Het is belangrijk dat supermarkten niet simpelweg overschakelen naar nieuwe leveranciers in andere landen. Dit zou geen structurele oplossing bieden voor het probleem van lage lonen en zou de Marokkaanse tomatenplukker in armoede achterlaten,” benadrukt Fortuijn. Fairfood start een campagne voor leefbaar loon voor de Marokkaanse tomatenplukkers en alle andere voedselarbeiders in de wereld.


Deze discussie keert geregeld terug en bevat geen nieuwe feiten. In Noord-Afrika is het aanbod van arbeid groter dan de vraag, terwijl de sociale wetgeving aanmerkelijk lager ontwikkeld is dan in de EU. Zowel ten zuiden, als ten noorden van de Middellandse Zee worden werknemers daarom laag betaald in arbeidsomstandigheden die Europeanen niet zouden accepteren. Door de spanningen van de zogenaamde Arabische Lente is het aantal economische vluchtelingen dat probeert in Spanje, Italië en ten noorden van de Middellandse Zee illegaal werk te vinden alleen maar toegenomen. Het humanitaire vraagstuk is schrijnend omdat zowel terugsturen als legalisatie voor grote sociale vraagstukken zorgt. Daarom wordt gekozen voor vormen van gedogen. Die leveren onder minder over deze omstandigheden geïnformeerde burgers in Europese landen steevast grote verontwaardiging op.

In 2011 schreef Foodlog over Trieste tomaten en onvermijdelijke vormen van slavernij waar arbeidsvluchtingen in terecht komen.

Fotocredits: Tomaten, nikkibuitendijk
Dit artikel afdrukken