imageOver zin en onzin van de niet altijd onomstreden Simon Roozendaal.

Tegenstanders van vlees eten, redeneren niet juist, vindt Simon Rozendaal. Een beperkte hoeveelheid vlees is beter voor de planeet dan vegetarisme.

Onderzoekers van milieuadviesbureau CE Delft adviseren hogere accijns op vlees, want de veehouderij veroorzaakt 18% van de wereldwijde uitstoot broeikasgassen. Het burgerinitiatief Stop fout vlees adviseert eveneens hogere belasting en daarnaast halvering van de Nederlandse veestapel en duurzamer produceren.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geeft het advies maximaal 500 gram vlees per week te consumeren. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat rood vlees het risico op darmkanker verhoogt. Op de website www.informatiecentrumvlees.nl van Milieudefensie staan alle onderzoeksresultaten samengevat.

Volgens Rozendaal hoeven Nederlanders zich niet druk te maken om gezondheidsproblemen. Zij eten gemiddeld 115 gram vlees per dag, per week dus nauwelijks meer dan het aanbevolen maximum. Uit onderzoek van de Amerikaanse Cornell University blijkt dat de ecologische voetafdruk van een Amerikaanse vleeseter (400 gram per week) 0,80 hectare is. Die van een vegetariër is 0,18 hectare. De onderzoekers vermoeden echter dat bij een geringe vleesconsumptie (60 gram per dag) de ecologische voetafdruk kleiner zal zijn.


Bron : Elsevier - p. 84 met dank aan MKB
Dit artikel afdrukken