"We starten met deze drie sectoren omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen," zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden met misleidende claims.”

In de zuivelsector zijn 40 bedrijven opgeroepen hun duurzaamheidsclaims tegen het licht te houden op 'greenwashing'. Het gaat dan bijvoorbeeld om een pak melk dat 'duurzaam' heet en vermeldt dat de koeien naar buiten mogen en dat de boerderij zelf stroom opwekt. Volgens de ACM blijft het voor de consument onduidelijk wat het precieze duurzaamheidsvoordeel is of wat hij moet verstaan onder '30% minder CO2-uitstoot' als die in de praktijk slechts blijkt te slaan op de uitstoot bij de fabricage van de verpakking.
Ook wil de ACM weten wat 'blije dieren' zijn omdat de associaties van de consument bij die woorden niet noodzakelijk dezelfde zijn als omstandigheden waarin dieren feitelijk leven.

De ACM publiceerde vorig de 'vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims' en waarschuwt nu te gaan optreden tegen sprookjes en andere misleiding. De aangeschreven bedrijven krijgen tot half juni de tijd hun claims te onderbouwen; daarna gaat de ACM het effect van zijn oproep controleren én publiceren.
Dit artikel afdrukken