Agractie Nederland is van mening dat veel Nederlandse producten, in de Nederlandse supermarkten, verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot de prijs die de Nederlandse boer hiervoor krijgt. Supermarkten liggen vol met producten waarvoor de Nederlandse boer compleet is uitgeknepen en soms zelfs onder de kostprijs betaald heeft gekregen.

Voor veel boeren is het verdienmodel zeer onder de maat, wat maakt dat veel jonge boeren kiezen voor een ander beroep en steeds meer Nederlandse boeren vertrekken naar het buitenland, waar regelgeving minder strikt is en de kostprijs lager ligt.
Agractie Nederland vindt het belangrijk dat Nederlandse consumenten kunnen (blijven) kiezen voor veilig, duurzaam voedsel dat lokaal geproduceerd is. Veel consumenten weten niet hoe slecht de Nederlandse boer betaald krijgt voor zijn producten. Agractie Nederland komt met een nieuwe actie, die ervoor zorgt dat de consument dit wél te weten komt, zodat deze in de winkel een bewustere keuze kan maken.

Daarnaast leggen we de verantwoordelijkheid bij de supermarkten en de overheid neer. Hen zullen we duidelijk maken dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om duurzaam, Nederlands eten in de schappen te hebben liggen, waar de Nederlandse boer een eerlijke prijs voor heeft gekregen. Niet alleen fair trade voor buitenlandse boeren, maar zeker ook voor de Nederlandse boer!

Hiervoor start Agractie Nederland met Actie Boerderijprijzen. Op 1 datum in het eerste kwartaal van 2020 zullen er op zo’n 40 verschillende opvallende locaties in het land, mooie Nederlandse, onbewerkte producten uit de agrarische sector worden aangeboden. Hiervoor zal gekozen worden voor drukbezochte plekken, in winkelcentra en buiten supermarkten, waar consumenten hun dagelijkse boodschappen doen.
Om aan de consument te laten zien en voelen wat de Nederlandse boer over het algemeen voor een product krijgt, zullen de producten voor het (bijna symbolische) bedrag van de gemiddelde opbrengst voor de boer, ‘verkocht’ worden.
Daarnaast verschaffen we informatie over de producten en worden de verkooppunten aangekleed met trekkers, spandoeken, etc.

Agractie Nederland zet zich in voor een betere positie van Nederlands voedsel, in de Nederlandse (super)markt. Wij vinden het van essentieel belang dat er minder onnodig gesleep met voedsel over de wereld plaatsvindt en zullen hier de komende tijd, op verschillende manieren, actief op in gaan zetten.

Supermarkten kunnen er op rekenen de komende tijd geconfronteerd te worden met duidelijke statements over het gebrek aan duurzaamheid en eerlijkheid van de producten in hun schappen. Ook de consument zal zich bewust gaan worden van de keuzes die zij maken tijden het boodschappen doen en de gevolgen die deze keuzes hebben op boer, dier en milieu.


Als Agractie de producten dubbel zo duur maakt als wat de boer er 'af erf' voor krijgt, moet het wel een doorslaand succes worden. De prijzen zullen dan immers nog steeds stukken onder de consumentenprijs in supermarkten liggen. Toch zal dat niet gebeuren; dat voelt iedereen op z'n klompen aan. We hebben op Foodlog de afgelopen 15 jaar al vele malen uitgelegd waarom het geen succes zal worden.

Tijd om onze commentaren te vragen het hieronder Agractie nog eens uit te leggen. Zelf werpen we alvast deze bijdrage in het mandje: de marge van die boosaardige-klootzakken-van-supermarkten-die boeren-zo-ongelofelijk-lelijk-uitknijpen bedraagt momenteel rond de 1,5%. Agractie gaat straks doen - dat voorspellen we alvast - alsof er producten zijn die tussen 250 en 1000% over de kop gaan. Maar tussen 1,5 en 1000 of zelfs maar 250% klopt iets niet. Lezer, kunt u uitleggen waar het aan schort?

Update 21 januari, 12:30 uur:

Bekendmaking datum actie Boerderijprijzen
Persbericht Agractie Nederland 21-01-2020


Vorige week maakte Agractie Nederland bekend in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe grote actie te organiseren. Op zo’n 40 drukke, goed zichtbare, locaties in grote Nederlandse steden, zal actie Boerderijprijzen plaatsvinden. Hier zullen onbewerkte agrarische producten aan de man gebracht worden voor de gemiddelde prijs die de boer er voor ontvangt.

Hiermee wordt de consument duidelijk gemaakt hoe slecht de positie van de Nederlandse boer op dit moment is. Een zekere toekomst en de mogelijkheid om een bedrijf draaiende te houden, binnen alle wettelijke kaders die door onze overheid worden opgelegd, hangen volledig samen met een
goed verdienmodel.

Een eerlijke prijs voor de boer is tevens in het belang van de consument; veilig voedsel dat ook in de toekomst beschikbaar is, is immers voor iedereen belangrijk!

Inmiddels stromen de aanmeldingen van tot actie bereide boeren, boerinnen en burgers met hart voor de agrarische sector, binnen!

Agractie Nederland is op dit moment zo ver gevorderd met de voorbereidingen, dat de datum waarop actie Boerderijprijzen zal plaatsvinden, bekendgemaakt kan worden.

De Nederlandse boeren zijn, vergezeld door mooie agrarische producten en de inmiddels bekende trekkers, op zo’n 40 locaties in Nederland te vinden op zaterdag 21 maart 2020 van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De exacte actielocaties, zullen in een later stadium bekendgemaakt worden.

Eind van deze week lanceren we een tweede actie, waarbij we de consument ín de supermarkt zullen confronteren met producten waarvoor Nederlandse boeren geen eerlijke prijs hebben ontvangen en producten die niet duurzaam zijn. Deze actie zal enkele maanden duren en zal een zeer groot bereik door heel Nederland hebben.

Dit artikel afdrukken