A-ware wil samen met andere, kleine, Nederlandse zuivelaars proberen de voorgenomen 'fusie' van DOC Kaas met het grote Duitse zuivelbedrijf Deutsches Milchkontor (DMK) te voorkomen. Naar verluidt zouden DeltaMilk en Fonterra belangstelling hebben om zich bij het initiatief voor een 'Nederlandse kampioen' aan te sluiten. Daarin zou ook plaats zijn voor Cono - bekend van Beemster - en Rouveen. FrieslandCampina is vanuit mededingingsoogpunt te groot om een rol te mogen spelen.

Ongebruikelijke stap
A-ware zet een ongebruikelijke stap. Het bedrijf nodigt alle 1.100 leden-melkveehouders van DOC Kaas uit voor speciale informatiebijeenkomsten op 12 en 13 mei aanstaande. 'Doel van die sessies is de melkveehouders een alternatief te schetsen en te komen tot strategische samenwerking tussen enkele Nederlandse zuivelbedrijven', schrijft het FD. .

Lagere melkprijzen en uitholling kwaliteitsimago voorkomen
In de uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten heeft A-ware topman Jan Anker het over een 'structureel hogere’ melkprijs en afzetgarantie'. A-ware zegt te vrezen voor de Nederlandse melkprijzen als de Duitsers het voor het zeggen krijgen. Die zal het gevolg zijn van de 'verwatering' van het kwaliteitsimago van Nederlandse kaas als die straks onder Duitse vlag - en tegen lagere prijzen - op de wereldmarkt gaat komen.

'Geen concreet voorstel ontvangen'
DOC Kaas werkt sinds maart aan een overname door het 10 keer zo grote DMK. Op 21 mei zullen de leden van DOC Kaas stemmen over de fusie tijdens een algemene ledenvergadering. Voor een besluit is twee derde van de stemmen van de leden nodig. Het is uiteindelijk dus aan de boeren zelf te beslissen of ze gaan voor internationalisering dan wel Nederlandse kwaliteit.

De directie van DOC Kaas reageerde woensdag met een persverklaring, waarin ze stelt 'DOC Kaas heeft vandaag via de media vernomen dat A-ware nader wil samenwerken met DOC Kaas. DOC Kaas heeft geen concreet voorstel hiertoe ontvangen van A-ware en kan hier derhalve niet op reageren.'

Fotocredits: 'Delft reflected in the window of a cheese shop', romanboed
Dit artikel afdrukken