Deze week lanceerde de WHO het initiatief REPLACE, een stappenplan om wereldwijd transvet uit voedingsmiddelen te elimineren. Het bewust maken van consumenten van de negatieve invloed die transvetten hebben op de gezondheid en het vervangen van industrieel bewerkte producten door gezondere varianten zijn twee onderdelen van het plan. Transvetten zitten vooral in bewerkte voedingsproducten zoals harde margarines, frituur-, bak- en braadvetten en kunnen het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verhogen. Om deze reden roept de WHO consumenten, bedrijven en professionals ook op om mee te denken over nieuwe richtlijnen voor verzadigd vet en transvet.

In een opinie juicht de New York Times het besluit van de WHO toe. De krant vindt plantaardige oliën een veel gezondere optie dan goedkope geharde vetten die gemakkelijk te verwerken zijn in houdbare producten. Over de al dan niet kwalijke effecten daarvan is het laatste decennium in de media veel te doen geweest. In Nederland wees levensmiddelentechnoloog professor Tiny van Boekel op de kwalijke effecten van het gebruik van vloeibare frituurolie vanwege het risico op kanker dat wordt genomen om het risico om hart- en vaatziekten terug te dringen.

Voorts is er al zo'n twee decennia discussie over de vraag of grootschalige introductie van plantaardige vetten in ons menu mogelijk ontstekingsbevorderend werkt en via die weg tot welvaartsziekten leidt.
Dit artikel afdrukken