Dat blijkt uit een deze week gepubliceerd rapport over transvetten in het voedsel en voedingspatroon van Europeanen.

Het Joint Research Centre van de EU baseert zich op literatuur- en data-onderzoek. Daarnaast heeft het nationale autoriteiten en relevante stakeholders geraadpleegd. Zo stelde de EC vast hoe het zit met de aanwezigheid van transvetten in het voedingspatroon van Europeanen en kwam de Commissie met een voorstel om de consumptie van transvetten verder terug te dringen.

Verkrijgbaarheid en consumptie
Uit een eerder JRC rapport, Trans fatty acids in Europe: where do we stand blijkt dat de meeste voedingsmiddelen in de EU minder dan 2 gram transvet per 100 gram vet bevatten. Dat is in lijn met de limiet die sommige EU lidstaten nu al hanteren. Uit het rapport blijkt echter ook dat er nog altijd voedingsmiddelen met meer transvetten verkrijgbaar zijn in een aantal lidstaten.

De gemiddelde inname van transvetten door Europese consumenten blijft onder de 1% van de dagelijkse energie-inname, constateert het rapport. Er zijn echter subgroepen aan te wijzen die deze aanbevolen maximum hoeveelheid overschrijden. Zij lopen dus het risico teveel transvetten binnen te krijgen, zolang deze op de interne markt te koop zijn en de Europese regelgeving niet in richtlijnen voor labeling voorziet.

Voorgestelde beleidsmaatregelen
Het rapport neemt drie beleidsopties onder de loep. De EU zou vermelding van transvetten op het etiket verplicht kunnen stellen. De huidige vermeldingen van transvetten op etiketten blijken moeilijk te begrijpen voor consumenten en maken het moeilijker gezonde keuzes te maken. Een andere optie is vrijwillige zelfregulering door de industrie om de hoeveelheid transvetten te beperken. De keerzijde daarvan is dat het er maar van afhangt hoeveel producenten mee doen en hoeveel producten er onder zouden vallen. De laatste optie is het wettelijk beperken van de hoeveelheid transvetten in voedingsmiddelen. Die maatregel lijkt in termen van volksgezondheid, consumentenbescherming en compatibiliteit met de gemeenschappelijke markt het meest effectief en het minst belastend voor voedingsproducenten.

De Europese Commissie start op korte termijn een publieke consultatie en verder onderzoek hoe de verplichtende maatregel ingevoerd zou kunnen worden.

Fotocredits: 'Trans Fats', Phlebotomy Tech
Dit artikel afdrukken