Bijvangst van de speurtocht van de krant is de uitspraak van de kennisinstituten van de rioolbranche, STOWA en Rioned, die benadrukken dat werknemers van de rioolwaterzuiveringsinstallaties geen extra risico lopen. Ze droegen altijd al mondkapjes en handschoenen tegen virussen en andere ziekteverwekkers. Zij zullen dus niet besmet raken, denken ze.

En hoe zit het met het drinkwater dat we in Nederland uit oppervlakte water en ondergrondse bronnen winnen? Dat kan zich deels vermengen met gezuiverd rioolwater dat op het oppervlaktewater wordt geloosd. Ook over de consequenties daarvan brengt de krant boeiende bijvangst.

Microbioloog Gertjan Medema van KWR, het kennisinstituut voor de waterbranche, meldt dat het virus al in 8 zuiveringsinstallaties is opgedoken, maar dat het coronavirus niet is aangetroffen in het gezuiverde water dat de installatie in bijvoorbeeld Tilburg loost. "Bovendien is coronavirus uit de ontlasting niet erg infectieus meer en is de levensduur van het coronavirus in rioolwater kort." Is drinkwater veilig? "Ja", zegt Medema, "drinkwater is heel goed beschermd tegen alle virussen, en zeker tegen het coronavirus." Dat komt omdat het uitgebreid en langdurig wordt gezuiverd via processen waarin virussen niet kunnen overleven.

Uiteraard geldt: je weet het nooit, maar het lijkt heel erg onwaarschijnlijk dat SARS-CoV-2 een uitzondering op de regel is. Drink dus rustig uit de kraan.
Dit artikel afdrukken