Werkgevers in de land- en tuinbouw hebben geen vertrouwen in de arbeidsmoraal van langdurig werklozen. Daarom geven ze de voorkeur aan vakantiekrachten of buitenlandse werknemers voor hun seizoenswerk.

Gemeenten en sociale diensten wilden graag werkzoekenden detacheren, maar komen op dit idee terug nu deze terughoudendheid blijkt. Ze ontvangen jaarlijks €1,9 mrd om mensen aan werk te helpen. De terughoudendheid van werkgevers en werklozen vormt echter een probleem bij een deel van die taakuitvoering. Dat schrijft het FD naar aanleiding van een reportage in Trouw van gisteren.

BNR meldt dat de VVD het onbestaanbaar acht dat gemeenten de moed en hun inspanningen opgeven. De partij wil dat gemeenten zich nadrukkelijker inzetten om werklozen ten behoeve van seizoensarbeid aan het werk te krijgen.
Dit artikel afdrukken