Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft voor het eerst de targets voor biobrandstof verlaagd. Sinds in 2007 de VS besloten dat ze olie-importen wilden terugdringen en vervangen door in eigen land geteelde biobrandstoffen werden de quota voor bio-ethanol jaarlijks verruimd. De EPA doorbreekt nu de opgaande lijn en gaat op een niveau zitten dat overeenkomt met 10% van het fossiele brandstofverbruik. Niet helemaal toevallig: volgens oliemaatschappijen is méér bio-ethanol schadelijk voor motoren. Voorstanders van biobrandstoffen zijn niet blij met de verlaagde targets. Tegenstanders van het verstoken van biomassa die ook voedsel had kunnen worden zijn wel verheugd

EPA stelt zijn oren niet te laten hangen naar de oliemaatschappijen, maar de quota te verlagen omdat auto's zuiniger zijn gaan rijden en er ook 'andere economische factoren' een rol spelen, meldt de Washington Post.
Dit artikel afdrukken