Dat vonden onderzoekers van Monell Center in een kleinschalige studie onder 29 mensen.

De groep deelnemers bestond uit gezonde mensen die minstens twee glazen frisdrank per dag dronken. Geen van de deelnemers gebruikte andere zoetstoffen. Dertien deelnemers minderden onder leiding van een diëtist de hoeveelheid suiker in hun voeding met 40%. De overige zestien telden als controlegroep en behielden hun normale voedingspatroon.

Na drie maanden kregen alle deelnemers sterk gezoete vanillepudding en een frambozendrankje voorgezet. De groep die minder suiker was gaan eten, beoordeelde deze producten als zoeter dan de controlegroep. Desondanks bleek de voorkeur van beide groepen uit te gaan naar een product met ongeveer hetzelfde percentage suiker.

De suikerminderaars vonden de pudding met een percentage van 32,4% suiker het lekkerst. Binnen de controlegroep bevatte de volgens hen lekkerste pudding 31,2% suiker. Het drankje liet hetzelfde beeld zien, respectievelijk 13,5% en 13,9%. Zodra de proefpersonen weer hun eigen voedingspatroon gingen volgen, was de hoeveelheid suiker die ze aten binnen twee maanden (het eerstvolgende meetmoment) weer op het niveau van vóór het experiment.

Verminderen
Een eerder vergelijkbaar onderzoek naar zout toonde tegengestelde resultaten. Bij de mensen die minder zout waren gaan gebruiken, minderde de behoefte aan zout. Gary Beaucamp van het Monell Center: zegt: “deze bevindingen waren de basis om zoutinname te verminderen door langzaamaan de hoeveelheid zout in kant-en-klaar maaltijden en maaltijden in restaurants te verminderen. Dezelfde tactiek lijkt dus niet te werken voor suiker om zo de inname van suiker te verlagen.”
De onderzoekers willen nu kijken of een langere periode van minder suiker eten andere resultaten laat zien. Ook willen ze achterhalen of de mate van zoetigheid in het algemeen bepalend is of dat het gaat om de hoeveelheid suiker.

Trends
Uit een dinsdag jl. gepubliceerd onderzoek blijkt dat er steeds meer zoete producten op de markt komen, met name als het om dranken gaat. In 2013 bevatte in de VS 68% van de verpakte voeding en dranken toegevoegde zoetstoffen in verschillende variaties. Volgens onderzoeksleider en activist Barry Popkin van de University of North Carolina zijn interventies nodig om te voorkomen dat ook de rest van de wereld met suikerrijke producten wordt overspoeld.

Fotocredits: Vanilla pudding, Meal Makeover Mums
Dit artikel afdrukken