De Stichting Varkens in Nood diende bij de Reclame Code Commissie - en niet bij een rechtbank - een klacht in tegen Vion, gesteund door bijna 30.000 ondertekenaars van een petitie. Volgens Varkens in Nood misleidde Vion consumenten door een filmpje over het slachtproces. Daarin liet de grote Nederlandse varkensslachter niet zien hoe verdoven van varkens met CO2-gas werkt. De dieren komen namelijk korte tijd in ademnood alvorens ze buiten bewustzijn raken.

Vion heeft juist bewezen niets te verbergen door het filmpje dat het Eyes on Animals in de verdovingsgondel met CO2 had laten maken voor de nu gewraakte bedrijfsfilm
Op Foodlog legden we al uit dat de actie van Varkens in Nood "een beetje vals" is, omdat Vion juist opmerkelijk transparant is over zijn slachtproces én de CO2-verdoving. In een eerdere film liet het bedrijf dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals nou precies de CO2verdoving naar het publiek brengen.

De Reclame Code Commissie oordeelt echter, in lijn met de klacht van Varkens in Nood, dat de video "de consument essentiële informatie onthoudt en daardoor een onvolledig en te rooskleurig beeld schetst. Dit is in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. VION wordt gesommeerd niet meer op deze wijze reclame te maken."

Het is een bevreemdend oordeel. Vion steekt zijn nek uit en liet in een recente bedrijfsfilm proactief zien wat er in het bedrijf gebeurt. Vion heeft juist bewezen niets te verbergen door het filmpje dat het Eyes on Animals in de verdovingsgondel met CO2 had laten maken voorafgaan aan de nu gewraakte bedrijfsfilm.

De Stichting zegt te willen dat echt alles getoond wordt, "dus zeker ook het verdoven van de varkens met het pijnlijke CO2 gas, dat ernstige ademnood veroorzaakt." Maar dat deed Vion dus al ver voor Varkens in Nood daar om vroeg.
Mogelijk heeft de RCC niet goed gekeken of heeft Vion zich slap en weinig overtuigend verweerd. Hoe dat zit, is op dit moment nog onbekend omdat het oordeel van de Reclame Code Commissie nog niet op de website van de Commissie te vinden is. De Commissie is overigens geen rechtbank die reclame-uitingen van bedrijven toetst aan de wet, maar aan de Reclame Code zoals adverteerders en consumentenorganisaties die onderling hebben afgesproken.

Vion verwijderde het bedrijfsfilmpje al enige tijd geleden van zijn website. Het bedrijf heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de RCC. Een woordvoerder laat weten dat Vion nog niet heeft besloten een nieuwe film met beelden van het verdovingsproces te laten maken. Omdat Varkens in Nood uit is op verdoving met het duurdere helium-gas durven wij te gokken dat het weggegooid geld is. Helaas kan de consument nu dus helemaal niet meer zien hoe het er in een Nederlandse varkensslachterij aan toegaat en mag verwacht worden dat dat nog lang zo zal blijven.
Dit artikel afdrukken