Je kunt zeggen wat je wilt, maar LNV laat van zich horen. Mocht ik gisteren lezen dat de minister samen met een schaatster koeien melkt op een Campina-boerderij, kom ik alweer een activiteit tegen waarin Gerda Verburg zich manifesteert. Ditmaal rond de wijze van het doden van dieren - een onderwerp waar wij ons recent nog behoorlijk over hebben opgewonden - al ging het dan om een zeebeest:

Minister Gerda Verburg van LNV wil uitzoeken of religieuze organisaties het aanvaardbaar vinden om dieren te bedwelmen voordat ze ritueel worden geslacht.

Verburg zegde dit woensdag toe na vragen van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Net als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren (PvdD) wil ook de PVV dat het onverdoofd slachten wordt verboden vanwege het welzijn van de dieren.
De minister gaf aan dat ze niet van plan is te tornen aan het recht op vrijheid van godsdienst en daarbij horende gebruiken als ritueel slachten. 'Maar dat neemt niet weg dat organisaties bedwelmen wellicht willen overwegen.'

Ayhan Tonca van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) wijst erop dat over het ritueel slachten goede afspraken zijn gemaakt met het ministerie. 'Uitgangspunt in de islam is dat het dier zo min mogelijk pijn moet lijden. Daarbij dringt zich dan wel de vraag zich op wat meer pijn doet: de verdoving of de snelle haal waarmee de halsslagader wordt doorgesneden.'

Tonca weet dat bedwelmen voor het slachten niet voor alle groeperingen bespreekbaar is. ‘De ene stroming keurt het af, maar er zijn er ook die vinden dat het wel kan.'bron: meat&meal
Dit artikel afdrukken