Zo’n waakhond zou moeten controleren wat er is terechtgekomen van de adviezen en voornemens die voortvloeien uit het onderzoek dat na een ramp of incident wordt gedaan. Dat schrijft De Telegraaf. Van Vollenhoven wil dat er een kritische waakhond komt "die erop toeziet dat er niet gesjoemeld wordt met de regels en dat er van de veiligheidslessen wordt geleerd en de waarschuwingen ter harte worden genomen.” Na grote rampen en ongelukken blijkt volgens hem te vaak dat de eigenlijk allang bekende oorzaak niet werd verholpen uit kostenoverwegingen. Volgens Van Vollenhoven is het een extra risico dat de overheid steeds meer op afstand blijft en veiligheidsregels door een sector zelf worden gecontroleerd zodat, in zijn woorden, "een casinospel” dreigt te ontstaan.

Van Vollenhoven refereert onder meer aan technische ongelukken; hij kiest het buitenlandse ongeluk met de Challenger als voorbeeld. Mogelijk loopt hij ook vooruit op de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die eind dit jaar met een advies komt over de manier waarop Nederland met voedselveiligheid omgaat. De Commissie Sorgdrager die rapporteerde over de toedracht van de fipronilaffaire in de eiersector, constateerde dat met eerdere adviezen over verbetering van de voedselveiligheid na de paardenvleesaffaires uit 2013 weinig is gedaan. Reacties van overheidswege bleven grotendeels uit omdat de ogen gericht zijn op het rapport en de adviezen waarmee de Onderzoeksraad voor de Veiligheid - onder voorzitterschap van voormalig topambtenaar en hoofd terrorismebestrijding Tjibbe Joustra - later dit jaar komt.
Dit artikel afdrukken