Eind juli 2017 kwam naar buiten dat er in eieren fipronil was aangetroffen. Het begin van een crisis die uiteindelijk verreikende gevolgen had voor tientallen landen, honderden pluimveebedrijven, duizenden retail- en verwerkende bedrijven en miljoenen consumenten. Kernpunt: het insecticide fipronil is niet toegestaan in de voedselketen.

Vandaag publiceert de Commissie-Sorgdrager het eindrapport 'Onderzoek naar fipronil in eieren'. Het rapport is opgesteld als een feitenrelaas. Van dag tot dag wordt in kaart gebracht hoe het incident verlopen is. Het handelen van alle betrokkenen, de eiersector, het private toezicht, de NVWA, de verantwoordelijke ministeries komt in detail aan de orde. "Niet met het doel schuldigen aan te wijzen, maar om betrokkenen en verantwoordelijke instanties de mogelijkheid te bieden lessen te trekken voor de toekomst, vanuit de wetenschap echter dat 100 procent voedselveiligheid niet verwacht kan worden," klinkt het in de inleiding.

Het rapport behandelt achtereenvolgens de waarborgen van de voedselveiligheid in de Nederlandse eiersector, waarbij zowel het private toezicht - zoals de kwaliteitsketen IKB-ei - als publieke toezicht - de NVWA - aan de orde komen. Na de uitgebreide reconstructie en analyse komt het rapport vervolgens met aanbevelingen voor ieder van de betrokken partijen: de bedrijven, brancheorganisaties en belangenvertegenwoordigers in de eiersector, de NVWA, de politiek en bestuur en over de samenwerking tussen private en publieke toezichthouders. Dat gaat er hard aan toe: "Alle partijen zouden het boetekleed aan moeten trekken,", schrijft RTL. "Economische belangen mogen nooit voorrang krijgen op het belang van voedselveiligheid. De eiersector worstelde al jaren met het probleem van bloedluis. Ineens was er een wondermiddel. Er hadden toen bij de sector zelf alarmbellen moeten gaan rinkelen. Het duurde ook veel te lang voordat er actie kwam na de meldingen en er was te lang onduidelijkheid over de risico’s voor de volksgezondheid", aldus commissievoorzitter Winnie Sorgdrager.

Tijdens de korte persconferentie gaf Winnie Sorgdrager afgemeten en duidelijk aan dat alle betrokken partijen - ministeries, eiersector en NVWA - tekort zijn geschoten bij het managen van de fipronilcrisis, zodat die grote afmetingen kon aannemen. Het rapport laakt het ontbreken van goede controles op verboden middelen, het gebrek aan kennis bij pluimveehouders en brancheorganisaties over voedselveiligheid, belangenverstrengeling bij het keurmerk IKB-ei, de beperkte capaciteit bij de NVWA, het niet doorkomen van informatie en meldingen naar de juiste plekken, het onderschatten van de gevolgen het fipronilschandaal door de ministeries van LNV en VWS, gebrekkige communicatie en de politiek zelf.

Kijk hieronder de uitzending (vanaf minuut 3.13 begint de uitzending) en het commentaar van Dick Veerman in de uitzending van RTL Z terug. Ook op Twitter laten commentatoren zich niet onbetuigd.

Dit artikel afdrukken