In NRC Handelsblad van vrijdagavond jl. meldt octrooi-informatiespecialist Peer Froehling uit Sittard dat het octrooi dat professor Mark Post nodig zal hebben voor de toepassing van kweekvlees op commerciële schaal in handen is van de oorspronkelijke initiatiefnemer van kweekvlees, de Nederlander Willem van Eelen.

In een ingezonden brief schrijft hij:

In diverse artikelen in NRC wordt de indruk gewekt dat het idee van Willem van Eelen om via een in vitro celkweek vlees op industriële schaal te produceren niet geoctrooieerd zou zijn. Dat is onjuist.

Op 18 december 1997 diende Van Eelen (tezamen met onder andere BN’er Willem van Kooten – Mark Post wordt niet genoemd) in Nederland een octrooiaanvraag in onder de titel ‘Industrial scale production of meat from in vitro cell cultures’, waarin het produceren van vleesproducten via celculturen op basis van bijvoorbeeld spier- of stamcellen beschreven staat. Het patent is verleend in de VS en diverse Europese landen, en is tot op de dag van vandaag geldig.
Dit artikel afdrukken