Kwijtschelding van alle certificeringskosten, sanitaire bijdragen, heffingen van de voedselautoriteit (FAVV) en andere lasten, sociale bijdragen voor het lopende en volgende kwartalen én ondersteuning van de varkensmarkt door de overheid. Dat is het wensenlijstje dat de Vlaamse varkenshouder Bart Vergote namens de varkenshouderij in een Open Brief aan 17 Belgische politici op alle beleidsniveaus stuurt. "De situatie is nijpend en zéér dringend: kan de varkenssector op jullie steun rekenen?”

Alleen dan krijgen de varkenshouders weer wat ademruimte. Sinds in september 2018 in België wilde zwijnen werd aangetroffen met Afrikaanse varkenspest (AVP) verkeert de sector in zwaar weer. Varkensvlees van Belgische origine is sindsdien nog steeds niet welkom in landen buiten de EU. De Belgen vestigden hun hoop op Duitsland als afnemer. Begin september werd daar echter ook AVP vastgesteld. Een nieuwe klap, want nu is ook op Europees niveau de markt volledig verstoord.

Vorige maand braken de tranen door bij de landbouwminister van Nedersaksen vanwege de ontstane situatie; inmiddels kan meer dan een half miljoen varkens niet bij de Duitse varkenshouders weg. Laat staan dus dat de Belgische varkens naar de Duitse afzetmarkt zouden kunnen doorstromen. Overal stropt het en hopen levende dieren zich op die dringend geslacht moeten worden.

Bijzondere positie Nederlandse slachters
Als klap op de vuurpijl dwingt de Covid-19 pandemie wereldwijd tot horecasluitingen en gewijzigde consumptiepatronen. "Afzetgarantie is voor een varkensbedrijf van cruciaal belang. Door de wegvallende afzetmogelijkheden komen de varkenshouders nu ook in de problemen. [..] De sector is in diepe crisis," schrijft Vergote. De oproep om - vooral financiële maatregelen - te treffen is noodzakelijk: de Belgische varkenshouders hebben letterlijk geen cent meer in kas. "Alleen door gerichte tussenkomsten kan wat cash gegenereerd worden op de landbouwbedrijven waardoor de varkenshouders opnieuw wat ademruimte krijgen om hun dagelijkse bezigheden verder te zetten."

Bijzonder is de positie van de Nederlandse slachters. In Europa zijn de prijzen voor varkens laag als gevolg van de geschetste ontwikkelingen. Nederland is echter een land waar China - dat door de AVP dáár een groot tekort aan varkensvlees heeft - nog wel inkoopt; België en Duitsland staan op de zwarte importlijst. Onze slachters maken daarom op dit moment uitstekende marges op hun export naar China. Het aanbod op de thuismarkt is overweldigend zodat de inkoopprijzen laag zijn. Aan China kunnen zij tegen hoge prijzen verkopen omdat de vraag groter is dan het toegelaten aanbod. Zulke situaties zijn in de wereld van het varkensvlees uniek.
Dit artikel afdrukken