De oppervlakte landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 21% toegenomen naar ruim 28.000 hectare.

Het aantal bedrijven dat naast andere agrarische activiteiten ook bollen teelde is toegenomen, maar minder bedrijven hebben bloembollenteelt als hoofdactiviteit. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Op meer dan de helft van de landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt staan tulpen. Het areaal tulpen is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 32% toegenomen naar ruim 15.000 hectare.

Naast het areaal tulpen nam ook de oppervlakte voor de teelt van lelies toe met bijna 28%. Tegenover de groei van het areaal tulpen en lelies staat een daling van de arealen van andere populaire bollensoorten zoals de narcis (-11%) en de gladiool (-33%). Het lijkt erop dat de populariteit van de tulp de andere gewassen verdringt.

Het vervelende van de tulpenteelt is niet alleen dat ze relatief veel bestrijdingsmiddelen vergen (nummer 4 op de lijst van veelgebruikers) maar het kan ook de verspreiding van de voor mensen met een zwak gestel letterlijk levensgevaarlijke schimmel aspergillus fumigatus met zich meebrengen. De groei van de export van tupenbollen veroorzaakt dan ook extra gezondheidsrisico's in Nederland.

Dit artikel afdrukken