Foodlog schreef al de nodige keren over het risico van de Hollandse bloembollenteelt voor de volksgezondheid. Door het gebruik van schimmelwerende middelen ('azolen') in de bollenteelt steekt een resistente schimmel, de Aspergillus fumigatus, de kop op. Die vormt een risico voor mensen met een zwak gestel, schreven we in het voorjaar van 2017. Al in 2012 maakten Wouter van der Weijden en Erna van der Wal zich zorgen over de resistente schimmel.

Later spraken we met de Nijmeegse hoogleraar microbiologie dr. Paul Verweij die zich specialiseerde in de effecten van de intensieve teelt van tulpenbollen in Nederland. Conclusie: er gaan in ons land mensen dood door onze bollenteelt.

Dat was tot op heden een voornamelijk goed bewaard Nederlands geheim. Nu schrijft echter ook The Atlantic, een Amerikaans kwaliteitsblad, over het onderzoek van Paul Verweij. Het Nederlandse nieuws bereikt nu de wereldpers en kan ons imago in het buitenland verslechteren.
Atlantic - Killer Tulips Hiding in Plain Sight
Reageer
  • Deel
Druk af