Vijf miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen gebruikten de Nederlandse boeren in 2020. Dat lijkt veel, maar toch is ten opzichte 2016 sprake van een daling van 11%. Toen gebruikte de Nederlandse landbouw in totaal 5,6 miljoen kilo aan actieve stoffen. Dat meldt het CBS.

Sinds 2016 is de dosering per hectare met 13,4% afgenomen. In 2020 werd 2,2 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 20% minder dan in 2016. Voor onkruidbestrijding en loofdoding werd 1,2 miljoen kilo ingezet, 14% minder dan in 2016. De middelen voor de bestrijding van insecten stegen met bijna 12% tot 1,3 miljoen kilo. De overige middelen (tegen slakken, voor plantengroeiregulatie en kiemremming) namen met 10% af tot 0,2 miljoen kilo.

Bij twee derde van de 42 onderzochte landbouwgewassen werd in 2020 minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Alleen in de pootaardappelteelt was een omgekeerde tendens zichtbaar. Als gevolg van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden werd dat gewas 27% méér gespoten dan in 2016.

Het meest middelenintensieve gewas waren in 2020 leliebollen (114 kilo aan middelen per hectare). Chrysanten en rozen, geteeld onder glas, zijn de nummers 2 en 3 met respectievelijk 52 en 40 kilo actieve stof per hectare. Tulpen en gerbera's zijn de nummers 4 en 5. Bloementeelt vergt de nodige middelen.

Pootaardapplen vergen de meeste gewasbeschermingsmiddelen, gevolgd door appels en peren (tussen de 20 en 35 kilo per hectare). De overige gewassen vroegen in 2020 minder dan 15 kilogram per hectare.

Gewasbeschermingsmiddelen hebben of een chemische basis, of ze bevatten microbiologisch werkzame stoffen. Er zijn ook middelen van plantaardige oorsprong die het predicaat 'groen' mogen dragen, net als op paraffineolie-gebaseerde producten. In 2020 was 25% van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 'groen', aldus het CBS.

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland, noemt de afname "een knappe prestatie". Maar, zegt Baecke, het zal steeds moeilijker worden gezonde gewassen te telen, omdat het aantal toegestane gewasbeschermingsmiddelen "in rap tempo afneemt, terwijl effectieve en betaalbare alternatieven uitblijven". Het streven van het ministerie van LNV, om in 2030 de chemische bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk vervangen te hebben door preventieve maatregelen en biologische middelen noemt LTO een 'utopie. "Ook in een weerbaar teeltsysteem kunnen ziekten en plagen optreden en zijn genetica, natuur en techniek voorlopig niet toereikend om het gewas volledig te beschermen."

Volgens het burgerinitiatief meten=weten is al het goede nieuws flauwekul en ligt een deken van gif over Nederland liggen. Michel Scholte, directeur True Price en Impact Institute, nam het nieuws over en besteedde geen aandacht aan de cijfers van het CBL. Volgens Scholte spuit Nederland 9,2 miljoen kilo.

  • Deel
Druk af