Het antwoord op die vraag is nee. SF6 gas is geen nieuwe stof en veroorzaakt ook geen nog niet eerder onderkend probleem, laat Tennet ons weten. Het gas wordt al tientallen jaren gebruikt als isolatie- en blusmedium in schakelinstallaties. Het maakt compacte schakelinstallaties mogelijk die met name in bebouwde omgeving voor ruimtewinst zorgen. "Daarnaast", schrijft Tennet, "is SF6 vanwege de eigenschappen een noodzakelijk middel om stromen in de netten met de hoogste spanningen (220/380kV) te kunnen onderbreken. Er is voor deze toepassing nog geen alternatief beschikbaar dat voldoet aan onze gecombineerde eisen op netbetrouwbaarheid, kosten en duurzaamheid."

SF6 is een 23.000 maal krachtiger broeikasgas dan CO2. Er zijn nog altijd geen alternatieven beschikbaar voor de (hoge) spanningsniveaus van gas gevulde stations, vermogensschakelaars en meet-transformatoren. Dat betekent dat alle elektriciteitsmaatschappijen zich gedwongen zien om SF6 te blijven toepassen. Zonder SF6 hebben we thuis geen licht, kan de wasmachine niet draaien, doet de inductieplaat het niet en kun je niet internetten. Je elektrische auto opladen wordt al helemaal lastig.

TenneT stuurde ons een document waaruit blijkt dat het bedrijf nauwgezet in de gaten houdt of er lekkage optreedt in zijn installaties en procedures heeft om daar meteen op in te grijpen. Met name in componenten waarin geschakeld wordt, kan lekkage optreden, omdat er door beweging - zoals onder meer, maar niet alleen, in windmolens - slijtage plaatsvindt aan de componenten. Zulke lekkages zijn zelfs bij nieuwe onderdelen nooit geheel te voorkomen.

In zijn jaarverslagen rapporteert TenneT al jaren keurig de lekkages en het totaal aanwezige volume SF6.

Er is dus eigenlijk geen nieuws in de zin van een verborgen schandaal. Het gebruik van het SF6-gas is standaard. Wel is het natuurlijk zo dat naarmate we een groter gebruik gaan maken van elektrische energie, het gas meer gebruikt gaat worden terwijl vooralsnog geen oplossingen bestaan voor de lekkages.


De Telegraaf noemde een totaal van 770 kilo weglekkend gas; dat zou plausibel kunnen zijn als TenneT het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. De weglek is tussen 2015 en 2018 afgenomen, hoewel het verloop van de afname niet stabiel is.

De krant lijkt in te zetten op een communicatiestrategie tegen windmolens, maar laat in werkelijkheid zien dat het gebruik van technologie nieuwe problemen kan opleveren die een flinke, maar minder bekende downside hebben.
Dit artikel afdrukken